Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Deklaracja dostępności

Strony internetowej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Oświadczenie o dostępności

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem: Amadeusz Polak:

 • tel. 68 329 65 94
 • e-mail: amadeusz.polak@szpital.zgora.pl.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szpital Uniwersytecki  im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

Sekretariat Główny

Strona internetowa: https://szpital.zgora.pl/

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość podkreślania linków
 • możliwość przestawienia czcionki na bardziej czytelną

Dostępność architektoniczna

Budynki, w których świadczone są usługi medyczne przez Szpital Uniwersytecki  im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. ul. Zyty 26 65-046 Zielona Góra.

Plany tyflograficzne umiejscowione są w kluczowych budynkach szpitala oraz na terenie lecznicy. Zewnętrzne plany są położone przy szlabanie wjazdowym na teren szpitala, przy szlabanie wyjazdowym niedaleko CZMID oraz przy głównym wejściu do Budynku B i C od ulicy Wazów. Do zewnętrznych planów prowadzi ścieżka prowadzącą dedykowana osobom niewidomym. Plany wewnętrzne w poszczególnych budynkach szpitala mają za zadanie przybliżyć osobie niewidomej, ale także innym pacjentom, rozmieszczenie oddziałów, oraz innych istotnych punktów. Pomocne w tym są komunikaty audio przypisane do konkretnych punktów. Dodatkowym udogodnieniem jest pętla indukcyjna wbudowana do planu tyflograficznego, dzięki której osoby z aparatami słuchowymi wyposażonymi w taką pętlę mogą usłyszeć czysty dźwięk bez szumu i trzasków z otoczenia.

Tablice tyflograficzne pomocą dla osób z niepełnosprawanością [WIDEO]

Wejście na teren szpitala z psem asystującym

Pętle indukcyjne i pola uwagi

Tłumacz języka migowego online. Wideotłumacz to usługa skierowana do osób głuchoniemych, niesłyszących i niedosłyszących, które chcą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego online podczas pobytu w szpitalu.

Usługa polega na połączeniu się z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem stanowiska wyposażonego w komputer. Osoba głuchoniema, która przychodzi do szpitala, podchodzi do oznaczonego specjalną naklejką stanowiska, z którego istnieje możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego. Przy stanowisku i przy pomocy personelu szpitala nawiązuje połączenie z tłumaczem.

W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze takie stanowiska znajdują się w:

 • Izbie przyjęć planowych na parterze w budynku B, pokój 012
 • Izbie przyjęć w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka
 • Rejestracji Zespołu Porani Onkologicznych, budynek L
 • Rejestracji Poradni Przyszpitalnych, budynek U

Budynek Główny Szpitala – część oznaczona literą „B” i “C”

Oddziały: Centralny Blok Operacyjny, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej, Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Kliniczny Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diabetologii, Endokrynologii i Gastroenterologii, Kliniczny Oddział Hematologii, Kliniczny Oddział Kardiologii, Kliniczny Oddział Nefrologii, Kliniczny Oddział Neurochirurgii, Kliniczny Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Kliniczny Oddział Okulistyki, Kliniczny Oddział Urologii, Szpitalny Odział Ratunkowy, Zakład Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej.

Drzwi wyjścia głównego automatyczne z kontrolą dostępu, komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami. Wejście do budynku bezkolizyjne z poziomu 0,5. Miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomymi.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Tablica tyflograficzna z planem szpitala dla osób z niepełnosprawnością wraz z pętlą indukcyjną. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.

Tłumacz języka migowego online na Izbie przyjęć planowych na parterze w budynku B, pokój 012

Pochylnia oraz sześć wind w budynku dla osób niepełnosprawnych. Pięć wind z możliwością odczytu w języku Braille’a. Winda zewnątrzna dla osób niepełnosprawny do wejścia od ul. Zyty.

Osobne wejście dla pacjentów dializowanych przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Osobne wejście do oddziału okulistyki od strony budynku administracji A1. Wejście bezkolizyjne z poziomu 0. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami. Drzwi automatyczne rozsuwane, korytarz ze schodami, winda, drzwi ręczne. Winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych z możliwością odczytu w języku Braille’a.

Kliniczne Oddziały: Onkologii, Położniczo-Ginekologiczny – część oznaczona literą „L”

Drzwi ręczne z kontrolą dostępu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami. Wejście kolizyjne z poziomu 0. Bez oznaczeń miejsc parkingowych. Dwie windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych z możliwością odczytu w języku Braille’a.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.

Tłumacz języka migowego online w Rejestracji Zespołu Porani Onkologicznych.

Kliniczne Oddziały: Chorób Płuc, Chirurgii Klatki Piersiowej, Radioterapii – część oznaczona literą „U”

Drzwi ręczne bez kontroli dostępu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami. Wejście z poziomu 0,5 kolizyjne.

Bez oznaczeń miejsc parkingowych. Dwie windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych z możliwością odczytu w języku Braille’a.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.

Tłumacz języka migowego online w Rejestracji Poradni Przyszpitalnych.

Zakład Radioterapii – część oznaczona literą „R”

Drzwi ręczne bez kontroli dostępu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami. Wejście z poziomu 0 kolizyjne.

Bez oznaczeń miejsc parkingowych. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.

Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych – część oznaczona literą „S”

Drzwi ręczne bez kontroli dostępu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami. Wejście z poziomu 0 kolizyjne.

Bez oznaczeń miejsc parkingowych. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.

Kliniczne Oddziały: Otorynolaryngologii część oznaczona literą „E”

Drzwi ręczne z kontrolą dostępu dla personelu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami.

Dla pacjentów:

 • drzwi przesuwane do windy od strony ul. Zyty, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • wejście z poziomu -1 z poczekalnią w kontenerach z systemem interkomów.

Bez oznaczeń miejsc parkingowych. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.

Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych – część oznaczona literą “N”

Drzwi ręczne z kontrolą dostępu dla personelu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami.

Bez oznaczeń miejsc parkingowych. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

Oddziały: Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci, Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Kliniczny Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałami: Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej, Kliniczny Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Wejście z poziomu 0, drzwi automatyczne bezkolizyjne. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami. Dwie windy z możliwością odczytu w języku Braille’a. Miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomymi.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.

Tłumacz języka migowego online w Izbie Przyjęć w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

Poradnie Przyszpitalne – część oznaczona literą „U” (wejście od strony ul. Podgórnej)

Drzwi ręczne bez kontroli dostępu czynne w godzinach pracy poradni. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

Wydzielone miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.

Tłumacz języka migowego online w Rejestracji Poradni Przyszpitalnych.

Budynki Administracji – część oznaczona literami “A1”

Drzwi ręczne bez kontroli dostępu czynne w godzinach pracy administracji. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami. Winda zewnętrzna do wejścia z poziomu 0 do poziomu +1. Wejście do budynku schodami z poziomu +1. Wewnątrz budynku brak ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach.

Budynek Administracji – Biurowiec, ul. Wyspiańskiego 11

Drzwi ręczne bez kontroli dostępu czynne w godzinach pracy administracji. Wejście do budynku z poziomu parteru, podjazd dla niepełnosprawnych. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami. Dostępna winda – drzwi rozsuwane. Brak ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zakład Patomorfologii – część oznaczona literą „O”

Drzwi ręczne z kontrolą dostępu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami. Wejście z poziomu 0.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Pola uwagi oraz ścieżki komunikacyjne dla osób niedosłyszących i niedowidzących. Oznaczenia w języku Braille’a na poręczach schodów. Oznaczenia krawędzi stopni schodów.