Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 6 grudnia 2016

WFOŚiGW

WFOSiGW – ,,Budowa stacji dezynfekcji skażonych ścieków sanitarnych pochodzących z Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych”

Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje projekt pt.:

„Budowa stacji dezynfekcji skażonych ścieków sanitarnych pochodzących z Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych” dofinansowany środkami finansowymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

WARTOŚĆ PROJEKTU – 465 785,00 zł
POZIOM DOFINANSOWANIA WFOŚiGW – 80%
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 372 628,00 zł

Zakończenie realizacji projektu pt.: „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczona odpowiedzialnością”

Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczona odpowiedzialnością informuje o zakończeniu realizacji projektu pt.: „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczona odpowiedzialnością”.

Projekt dofinansowany środkami finansowymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Okres realizacji projektu: 24.09.2015 r. – 31.10.2016 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – 1 877 672,00 zł
WARTOŚĆ ŚRODKÓW WŁASNYCH – 1 027 535,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z WFOŚiGW – 850 137,00 zł