Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Kontakt

Szpital Uniwersytecki  im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra

Centrum Rejestracji i Informacji – Call Center

  • tel. (68) 32 96 200

Spis wszystkich telefonów

Plik do pobrania:

Sekretariat Główny

Sekretariat Administracji

Kierownik Biura Zarządu z Sekcją Sekretariatu

Sylwia Malcher-Nowak

Główny Księgowy

Jarosław Sieracki

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Magdalena Kotlarz

Kierownik Apteki Szpitalnej

dr n. farm. Karolina Kieres

Pełnomocnik Prezesa ds. Zarządzania Jakością

Artur Mączyński

KONTAKT DLA MEDIÓW

Kierownik Biura Zarządu i Rzecznik Prasowy – Sylwia Malcher-Nowak
(68) 30 00 658 oraz 32 96 606
e-mail: biurozarzadu@szpital.zgora.pl

Zgodnie z założeniami polityki informacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informujemy:

  1. Prawo do wypowiedzi w mediach w sprawach dotyczących działalności Szpitala mają: Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu, Dyrektor do spraw Lecznictwa, Lekarz Naczelny, Pielęgniarka Naczelna, Rzecznik Prasowy lub inny wyznaczony pracownik Biura Zarządu z Sekcją Sekretariatu, Inni pracownicy Szpitala w indywidualnych przypadkach i w zakresie ustalonym z Prezesem Zarządu, Dyrektorem do spraw Lecznictwa lub Rzecznikiem Prasowym.
  2. Odpowiedzi na zapytania lub krytykę medialną udziela Rzecznik Prasowy lub inny wyznaczony pracownik Biura Zarządu z Sekcją Sekretariatu.
  3. Nagrywanie, filmowanie i fotografowanie na terenie Szpitala każdorazowo wymaga zgody Prezesa Zarządu, Dyrektora do spraw Lecznictwa lub Rzecznika Prasowego.
  4. Udzielenie wywiadu (informacji) przez pacjenta Szpitala wymaga zgody pacjenta oraz opinii lekarza, który stwierdza, że stan zdrowia pacjenta pozwala na świadome wyrażenie woli.
  5. Dziennikarz, fotoreporter, który dopełnił formalności określonych w pkt. 3 i 4, w czasie przeprowadzania wywiadu z pacjentem winien stosować się do zaleceń personelu Szpitala, w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, ochrony wizerunku, przepisów sanitarno – epidemiologicznych.

Identyfikator podmiotu na platformie ePUAP

/szpital_zgora/SkrytkaESP


„Prosimy o niewykorzystywanie powyższych adresów e-mail do przesyłania materiałów promocyjnych lub informacyjnych dotyczących usług i towarów. Materiały takie można przesyłać bezpośrednio na adresy e-mail odpowiednich komórek organizacyjnych szpitala.”