Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Centrum Rejestracji i Informacji – Call Center: tel. 68 32 96 200

Google Translator

Kontakt

Szpital Uniwersytecki  im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra

Centrum Rejestracji i Informacji – Call Center

  • tel. (68) 32 96 200

Spis wszystkich telefonów

Plik do pobrania:

Prezes Zarządu

dr Marek Działoszyński

Dyrektor ds. Lecznictwa

Lek. med. Antoni Ciach

Lekarz Naczelny

Lek. med. Emil Korczak

Naczelna Pielęgniarka

Weronika Rozenberger

Kierownik Biura Zarządu z Sekcją Sekretariatu

Sylwia Malcher-Nowak

Główny Księgowy

Jarosław Sieracki

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Jolanta Hoffmann

Sekretariat Główny

Kierownik Apteki Szpitalnej

dr n. farm. Karolina Kieres, p.o. Iwona Bojanowska

Koordynator ds. Leczenia Onkologicznego

Aleksandra Kita

Pełnomocnik Prezesa ds. Zarządzania Jakością

Artur Mączyński

KONTAKT DLA MEDIÓW

Kierownik Biura Zarządu i Rzecznik Prasowy – Sylwia Malcher-Nowak
(68) 32 96 606 (Budynek A1, dawny WOTUiW)
e-mail: biurozarzadu@szpital.zgora.pl

Zgodnie z założeniami polityki informacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informujemy:

  • Prawo do wypowiedzi w mediach w sprawach dotyczących działalności Szpitala mają: Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu, Dyrektor do spraw Lecznictwa, Lekarz Naczelny, Pielęgniarka Naczelna, Rzecznik Prasowy lub inny wyznaczony pracownik Biura Zarządu z Sekcją Sekretariatu, Inni pracownicy Szpitala w indywidualnych przypadkach i w zakresie ustalonym z Prezesem Zarządu, Dyrektorem do spraw Lecznictwa lub Rzecznikiem Prasowym.
  • Odpowiedzi na zapytania lub krytykę medialną udziela Rzecznik Prasowy lub inny wyznaczony pracownik Biura Zarządu z Sekcją Sekretariatu.
  • Nagrywanie, filmowanie i fotografowanie na terenie Szpitala każdorazowo wymaga zgody Prezesa Zarządu, Dyrektora do spraw Lecznictwa lub Rzecznika Prasowego.
  • Udzielenie wywiadu (informacji) przez pacjenta Szpitala wymaga zgody pacjenta oraz opinii lekarza, który stwierdza, że stan zdrowia pacjenta pozwala na świadome wyrażenie woli.
  • Dziennikarz, fotoreporter, który dopełnił formalności określonych w pkt. 10-11, w czasie przeprowadzania wywiadu z pacjentem  winien stosować się do zaleceń personelu Szpitala, w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, ochrony wizerunku, przepisów sanitarno – epidemiologicznych.

Identyfikator podmiotu na platformie ePUAP

/szpital_zgora/SkrytkaESP


„Prosimy o niewykorzystywanie powyższych adresów e-mail do przesyłania materiałów promocyjnych lub informacyjnych dotyczących usług i towarów. Materiały takie można przesyłać bezpośrednio na adresy e-mail odpowiednich komórek organizacyjnych szpitala.”