Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Kontakt


Szpital Uniwersytecki  im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Adres głównej siedziby: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

UWAGA! Wszelką oficjalną korespondencję prosimy przesyłać na adres kancelarii:

ul. Wyspiańskiego 11, 65-001 Zielona Góra

ePUAP

/szpital_zgora/SkrytkaESP

Centrum Rejestracji i Informacji – Call Center

  • tel. (68) 32 96 200
  • czynne w dni robocze, w godz. 7.00-14.30

Kancelaria

Przesyłanie faktur

Telefony kontaktowe

Plik do pobrania >>

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy – Sylwia Malcher-Nowak
(68) 30 00 658 lub 32 96 606
e-mail: biurozarzadu@szpital.zgora.pl

Zgodnie z założeniami polityki informacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informujemy:

  1. Prawo do wypowiedzi w mediach w sprawach dotyczących działalności Szpitala mają: Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu, Dyrektor do spraw Lecznictwa, Lekarz Naczelny, Pielęgniarka Naczelna, Rzecznik Prasowy lub inny wyznaczony pracownik Biura Zarządu z Sekcją Sekretariatu, Inni pracownicy Szpitala w indywidualnych przypadkach i w zakresie ustalonym z Prezesem Zarządu, Dyrektorem do spraw Lecznictwa lub Rzecznikiem Prasowym.
  2. Odpowiedzi na zapytania lub krytykę medialną udziela Rzecznik Prasowy lub inny wyznaczony pracownik Biura Zarządu z Sekcją Sekretariatu.
  3. Nagrywanie, filmowanie i fotografowanie na terenie Szpitala każdorazowo wymaga zgody Prezesa Zarządu, Dyrektora do spraw Lecznictwa lub Rzecznika Prasowego.
  4. Udzielenie wywiadu (informacji) przez pacjenta Szpitala wymaga zgody pacjenta oraz opinii lekarza, który stwierdza, że stan zdrowia pacjenta pozwala na świadome wyrażenie woli.
  5. Dziennikarz, fotoreporter, który dopełnił formalności określonych w pkt. 3 i 4, w czasie przeprowadzania wywiadu z pacjentem winien stosować się do zaleceń personelu Szpitala, w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, ochrony wizerunku, przepisów sanitarno – epidemiologicznych.