Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 11 kwietnia 2016

LRPO – Zintegrowany System E-Usług

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze
realizuje projekt pt.:

Budowa zintegrowanego systemu e-usług w Szpitalu Wojewódzkim
SP ZOZ w Zielonej Górze

W RAMACH PROJEKTU SZPITAL REALIZUJE:

  • zakup i dostawę sprzętu do serwerowni, uruchomienie wirtualizacji serwerowni
  • rozbudowę systemu informatycznego wraz z wdrożeniem oraz niezbędnym oprogramowaniem systemowym
  • zakup licencji (rozbudowa systemu HIS)
  • wdrożenie nowych modułów na potrzeby e-platformy
  • wdrożenie Szpitalnego Portalu Informacyjnego SPI

WARTOŚĆ PROJEKTU – 3 027 315,00 PLN

POZIOM DOFINANSOWANIA LRPO – 85%

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 2 573 217,75 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013
Tytuł Projektu: „Budowa zintegrowanego systemu e-usług w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze”
Projekt realizowany w ramach Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu
Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Załącznik plik PDF: Artykuł_E-usługi.pdf