Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 1 kwietnia 2022

PORÓD – INFORMACJE

 1. W porodzie rodzinnym mogą uczestniczyć osoby towarzyszące (ojciec dziecka lub inna osoba wskazana przez pacjentkę).
 2. Należy zrezygnować z porodu rodzinnego w przypadku gdy pojawią się objawy zakażenia COVID- 19 tj. katar, ból gardła, kaszel, duszności, gorączka, biegunka, utrata węchu i smaku lub jeśli osoba towarzysząca miała kontakt z osobą zakażoną COVID-19 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień planowanej wizyty.
 3. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie Szpitala zachowuje bezpieczny dystans wobec innych osób poza rodzącą, zwłaszcza w traktach komunikacyjnych. W sali porodowej osoba towarzysząca zachowuje się zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej poród.
 4. Osoba towarzysząca rodzącej przez cały czas pobytu w Szpitalu musi nosić maskę i okresowo dezynfekować ręce;
 5. Osoba towarzysząca przebywa z położnicą 2 godziny po porodzie na Sali Porodowej na Sali Wybudzeniowej po cesarskim cięciu, ponadto również do 2 godzin w obszarze Rooming. W tym czasie osoba towarzysząca może kangurować dziecko.
Fot. Pixabay

CO MAMA POWINNA ZE SOBĄ ZABRAĆ DO SZPITALA

 • dowód tożsamości,
 • dokumentację ciąży
 • przybory toaletowe
 • ręcznik
 • kapcie
 • klapki pod prysznic
 • szlafrok
 • kubek i sztućce
 • adres i telefon najbliższej rodziny

Rodzące podczas pobytu w szpitalu mogą korzystać z własnej odzieży w postaci bielizny, piżam, szlafroków i koszul nocnych lub innej odzieży wierzchniej.

Warto także zaznaczyć, że mamy najczęściej korzystają z koszul, które udostępnia w trakcie i po porodzie szpital oraz bielizny poporodowej. Na miejscu do dyspozycji pacjentek są również środki do dezynfekcji i jednorazowe maseczki.

Dokumenty i wyniki badań wymagane przy przyjęciu do szpitala:

Karta ciąży, dokument tożsamości, wypisy z poprzednich pobytów w szpitalu, plan porodu, grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał), antygen HBs – HBS Ag – badanie w kierunku WZW B – wykonane w ciąży, OWA, WR – odczyn Wassermanna – badanie w kierunku kiły, badanie na obecność paciorkowca grupy B (GBS), badanie na nosicielstwo wirusa HIV, przeciwciała anty-HCV (badanie w kierunku WZW C), wszystkie wyniki badań usg wykonane w obecnej ciąży, zaświadczenia od lekarzy specjalistów np, okulisty, kardiologa.

Czynności zazwyczaj wykonywane u kobiet przyjmowanych do porodu:

Zebranie wywiadu ogólnego i ginekologicznego, badanie ogólne, przeprowadzenie badania położniczego wewnętrznego, zakładanie wenflonu, badanie KTG, badanie USG, omówienie planu porodu, zaznajomienie pacjentki z prawami pacjenta

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu:

Aktywność fizyczna – ruch, pozycje wertykalne, masaż, praca z oddechem, ciepły okład, zimny okład, kąpiel/prysznic, akupresura, aromaterapia, muzykoterapia

Farmakologiczne metody łagodzenia bólu są dostępne w trakcie porodu:

Analgezja wziewna, dożylne lub domięśniowe stosowanie opioidów, leki rozkurczowe

Poród do wody: Nie jest możliwy

Obecność osoby bliskiej w trakcie planowanego cesarskiego cięcia: Nie jest możliwa

Poród siłami natury po cesarskim cięciu (ang. VBAC – Vaginal Birth After): Tak

Obecność douli: Tak. Doula może towarzyszyć rodzącej oraz osobie bliskiej.

Stanowiska do porodu: 4 jednoosobowe sale z węzłem sanitarnym

Pomocny sprzęt: prysznic, worek sako, piłka, stołek porodowy, materac

Sale po porodzie: 7 sal jednoosobowych i 5 2-3osobowych, wszystkie z węzłem sanitarnym

Pomoc laktacyjna: Na Odcinku Rooming pracują pielęgniarki oraz personel z oddziału neonatologii. Szpital dysponuje też jedynym w województwie Bankiem Mleka Kobiecego.

Możliwość konsultacji z psychologiem: Psycholog jest zatrudniony w Szpitalu i dostępny w godzinach 7:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku.

Godziny odwiedzin: 15:00 – 18:00