Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 1 września 2017

POWER

Profilaktyka nowotworów głowy i szyi

Projekt realizowany na podstawie Umowy nr POWR.05.01.00-00-0004/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.
Wartość projektu: 1 087 615,20 zł – poziom dofinansowania 100%.
Okres realizacji 01.09.2017 – 30.09.2023.

Głównym celem projektu jest wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.

Do działań jakie w ramach projektu beneficjent zamierza zrealizować należą:

  • działania edukacyjne, które będą realizowane w ramach profilaktyki pierwotnej mające na celu zwiększenie wiedzy o nowotworach głowy i szyi wśród pracowników ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz wśród grupy docelowej – 120 os;
  • zwiększenie świadomości grupy docelowej projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów głowy i szyi – 10 tys. os;
  • świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki wtórnej, które będą udzielane przez jednostki realizujące projekt – 2500 badań na etapie diagnostyki podstawowej;
  • utworzenie i prowadzenie interaktywnej platformy współpracy grup docelowych: Lekarzy POZ, lekarzy specjalistów realizujących projekt, jak również w charakterze profilaktyki informacyjnej dla społeczeństwa, w szczególności osób z grupy ryzyka;
  • zakup sprzętu medycznego umożliwiającego realizację świadczeń zdrowotnych w ramach profilaktyki wtórnej, które będą udzielane w ramach wdrażania Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.

Dla kogo program:

  • osoby z grupy wiekowej 40-65 lat (osoby w wieku aktywności zawodowej), znajdujących się w grupie ryzyka, czyli będących wieloletnimi palaczami, nadużywającymi alkoholu, mających podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, u których przez ponad 3 tygodnie występuje jeden z 6 objawów nie związanych z infekcją górnych dróg oddechowych, takich jak pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie oraz/lub problemy z połykaniem.
  • osoby w wieku 45-60 lat, które nie są wieloletnimi palaczami, nie nadużywają alkoholu, jak również nie mają podwyższonego ryzyka zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, ale u których przez ponad 3 tygodnie wystąpił jeden z wyżej wymienionych objawów.

Pierwsze badania specjalistyczne pacjentów przy użyciu nasofiberoskopu rozpoczną się w styczniu 2018 r. W razie potrzeby wykonane będą również badania na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), USG szyi, czy biopsje cienkoigłowe z badaniem cytologicznym.