Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Poradnie

Centrum rejestracji i informacji – CALL CENTER

Rejestracja do poradni przyszpitalnych. Pod numerem Call Center pacjent uzyska ogólne informacje o działaniu szpitala oraz informacje o terminach i zasadach przyjęć do poradni przyszpitalnych. Uzyska również numery telefonów do poszczególnych oddziałów, zakładów i pracowni.

 • tel. 68 32 96 200
 • Pon. – pt: 7.00-14.30

Za pośrednictwem Call Center zarejestrujemy się do następujących poradni przyszpitalnych:

 • Poradnia Otorynolaryngologiczna (Laryngologiczna)
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Onkologiczna
 • Zespół Poradni Położniczo-ginekologicznych
 • Poradnia Radioterapii
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Chorób Zakaźnych
 • Poradnia Niedoborów Immunologicznych (HIV)
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Pracownia Stymulatorów i Kardiowerterów
 • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej (Torakochirurgiczna)
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Neurologiczna SM
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc (Pulmonologiczna)
 • Pracownia Biopsji Cienkoigłowej (BAC)
 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Chorób Naczyń
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Urologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Neurochirurgiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Stopy Cukrzycowej
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Hematologiczna
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych
 • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Poradnia Urologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Neonatologiczna  

Uwaga:

 • Do Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (Ortopedyczna) należy się rejestrować pod numerem telefonu: 68 329 65 49 lub 531 629 612.
 • Rejestracja do poradni i gabinetu porad dietetycznych odbywa się osobiście, budynek U, wejście 3, gabinet nr 06 i 14 lub telefonicznie pod numerami telefonów: 68 300 07 89 lub 68 300 07 90.

WIĘCEJ INFORMACJI O PORADNIACH:

Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych
Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Chorób Naczyń
Poradnia Chorób Zakaźnych
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Gastroenterologiczna
Poradnia Hematologiczna
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia Logopedyczna
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Neurochirurgiczna
Poradnia Neurologiczna SM
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Niedoborów Immunologicznych (HIV)
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Ortopedyczna
Poradnia Profilaktyczna
Poradnia Radioterapii
Poradnia Stymulatorów i Kardiowerterów
Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej (Torakochirurgiczna)
Poradnia Urologiczna
Poradnia Urologiczna dla Dzieci
Zespół Poradni Ginekologiczno-Położniczych
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc (Pulmonologiczna)
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Poradnia Neonatologiczna
Poradnia Żywieniowa