Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Centrum Rejestracji i Informacji – Call Center: tel. 68 32 96 200

Google Translator

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy –  bezpłatnie
 2. Wysokość opłaty za  udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej  w sposób określony w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:
  1. innym niż pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy uprawnionym podmiotom, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
  2. kolejnej kopii dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
   wynosi:
   • jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 10,91 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT,
   • jedna strona kopii dokumentacji medycznej albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,38 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT,
   • udostępnianie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,18 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT. 

Pliki do pobrania: