Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 5 listopada 2020

RPO – budowa OIOM i Okulistyki

“Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o.o.”

Całkowita wartość projektu – (wydatki ogółem) – 45 381 370,44 PLN

Wydatki kwalifikowalne – 45 258 370,44 PLN  

Dofinansowanie: 43 804 182,74 PLN, w tym środki z UE – 39 256 095,80 PLN oraz Budżet Państwa – 4 548 086,94 PLN

Dotacja z budżetu Województwa Lubuskiego – 1 228 342,00 PLN

Wkład własny: 348 845,70 PLN

Okres realizacji projektu: od 01.06.2019 r. do 30.11.2023 r.

Cele realizacji projektu stanowią:

Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki, jak również Poradni Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze sp. z o. o. (cel główny projektu); poprawa jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze sp. z o. o.; poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze sp. z o. o.; wzrost poziomu zabezpieczenia medycznego mieszkańców Województwa Lubuskiego; ograniczenie migracji pacjentów poza Woj. Lubuskie.

Główne efekty projektu stanowić będą wsparcie jednego podmiotu leczniczego, poniesienie nakładów inwestycyjnych na zakup aparatury medycznej w kwocie 1.850.100 zł, dostosowanie jednego obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, objęcie 1.003.752 osób ulepszonymi usługami zdrowotnymi oraz utrzymanie miejsc pracy w liczbie 13,8 EPC.