Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 5 listopada 2020

RPO – budowa OIOM i Okulistyki

“Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o.o.”

Całkowita wartość projektu – (wydatki ogółem) – 27 170 989,16 PLN,

Wydatki kwalifikowalne – 27 047 989,16 PLN

Dofinansowanie: 26 777 509,25 PLN w tym środki z UE – 22 229 422,31 PLN oraz Budżet Państwa – 4 548 086,94 PLN

Wkład własny: 393 479,91 PLN

Cele realizacji projektu stanowią:

przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki, jak również Poradni Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze sp. z o. o. (cel główny projektu); poprawa jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze sp. z o. o.; poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze sp. z o. o.; wzrost poziomu zabezpieczenia medycznego mieszkańców Województwa Lubuskiego; ograniczenie migracji pacjentów poza Woj. Lubuskie.

Główne efekty projektu stanowić będą wsparcie jednego podmiotu leczniczego, poniesienie nakładów inwestycyjnych na zakup aparatury medycznej w kwocie 1.850.100 zł, dostosowanie jednego obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, objęcie 1.003.752 osób ulepszonymi usługami zdrowotnymi oraz utrzymanie miejsc pracy w liczbie 13,8 EPC.