Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Pomoc psychologiczna udzielana w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze

Kto może skorzystać z pomocy psychologicznej?
Z pomocy psychologicznej może skorzystać każdy pacjent hospitalizowany w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Opieką psychologiczną mogą być również objęte rodziny pacjentów oraz inne osoby bliskie przez nich wskazane.

Jak skorzystać z pomocy psychologicznej?
Pacjenci przebywający na poszczególnych oddziałach mogą poprosić o rozmowę z psychologiem lekarza prowadzącego lub pracujący tam personel medyczny. Z psychologiem obejmującym opieką dany oddział pacjent może skontaktować się także bezpośrednio korzystając z numeru telefonu znajdującego się na tablicy informacyjnej oddziału. Rodzina pacjenta może prosić o rozmowę z psychologiem dzwoniąc na oddział, na którym bliski przebywa.
Pomoc psychologiczna na oddziałach szpitalnych jest udzielana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-20.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kiedy skorzystać z pomocy psychologicznej?
Doświadczenie choroby somatycznej może dezorganizować wiele obszarów naszego życia i dotykać wszystkich członków rodziny. Sam fakt hospitalizacji wzbudza często trudne emocje i wywołuje stres. W chwili zagrożenia naszego życia i/lub zdrowia rzeczą naturalną jest doświadczanie lęku, smutku, żalu, rozdrażnienia czy złości. Zanim zaadoptujemy się do nowej sytuacji zdrowotnej natężenie towarzyszących emocji może być trudne do zniesienia i stwarzać dyskomfort. Jeśli dotychczas stosowane sposoby radzenia sobie nie przynoszą pożądanych rezultatów, a doświadczamy obniżenia samopoczucia, zamartwiania się, poczucia braku sensu, zagubienia, osamotnienia i niezrozumienia, bądź zauważymy wcześniej nieobecne trudności z myśleniem, pamięcią, czy koncentracją uwagi – warto rozważyć kontakt z psychologiem.

Czego spodziewać się w kontakcie z psychologiem?
Celem pomocy psychologicznej jest towarzyszenie, wspieranie i psychoedukacja na każdym etapie leczenia. Rodzaj udzielanej pomocy jest zależny od indywidualnych potrzeb pacjenta i jego rodziny. Rolą psychologa jest pomoc w uwalnianiu towarzyszących emocji, zmniejszaniu ich intensywności, wspomaganie w procesie adaptacji do sytuacji medycznej i czekających pacjenta zmian. Podejmowane działania oraz stosowane techniki dążą do przywrócenia równowagi psychicznej pacjenta.

Zespół psychologów

Kierownik Poradni Psychologicznej: mgr Barbara Łysiak – specjalista psycholog kliniczny

tel: 68 32 96 492, e-mail: b.lysiak@szpital.zgora.pl

  • mgr Regina Barancewicz – psycholog, neurologopeda
  • mgr Anna Dolińska – psycholog, psychoonkolog
  • mgr Barbara Dudrak – psycholog, psychotraumatolog
  • mgr Julia Gniewczyńska – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
  • mgr Alicja Kozakiewicz – psycholog, seksuolog
  • mgr Ewa Leszczyńska – psycholog kliniczny
  • mgr Anna Mocna – psycholog
  • mgr Justyna Różańska – psycholog
  • mgr Elżbieta Taborska – psycholog, psychoonkolog
  • mgr Katarzyna Zapolska – psycholog, psychoonkolog