Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Opłaty parkingowe dla pacjentów szpitala

OPŁATY ZA MIEJSCA PARKINGOWE NA TERENIE SZPITALA:

 • Pierwsze 10 minut – bezpłatnie
 • Od 11 minuty do 60 minuty – 4,00 zł
 • Druga godzina – 5,00 zł
 • Trzecia godzina – 6,00 zł
 • Każda kolejna godzina – 4,00 zł

Dla rodziców lub opiekunów przebywających całodobowo z dzieckiem w szpitalu istnieje możliwość wykupienia abonamentu za 40,00 zł brutto. Niezależnie od długości pobytu w szpitalu karta będzie aktywna przez miesiąc. Pobyt należy potwierdzić zaświadczeniem i stemplem odpowiedniego oddziału.

Dla pacjentów przebywających na leczeniu w szpitalu istnieje możliwość wykupienia abonamentu tygodniowego za 100,00 zł, dwutygodniowego za 200,00 zł lub miesięcznego za 250,00 zł brutto.

Do bezpłatnego wjazdu na teren Szpitala i parkowania przez pierwsze dwie godziny od momentu wjazdu upoważnione są m.in. osoby dowożące pacjentów do Izby Przyjęć SOR oraz Izby Przyjęć Poł-Gin., których pobrany przy wjeździe bilet zostanie opatrzony pieczątką tych podmiotów.

Do bezpłatnego wjazdu bez limitu czasowego na teren Szpitala i parkowania upoważnieni są:


1. Pacjenci następujących komórek:

 • Stacja Dializ
 • Zakład Radioterapii
 • Dzienny Oddział Chemioterapii
 • Kliniczny Oddział Hematologii

Pobrany przy wjeździe bilet należy potwierdzić pieczątką tych komórek.

2. Osoby niepełnosprawne, legitymujące się „Kartą parkingową osoby niepełnosprawnej”, o której mowa w ustawie prawo ruchu drogowego (kierująca pojazdem względnie jako pasażer) z dysfunkcją dolnych narządów ruchu, przy czym przez osoby z dysfunkcją dolnych narządów ruchu rozumie się:

 • osoby z widoczną niepełnosprawnością (np. poruszające się wyłącznie za pomocą kul ortopedycznych, wózka inwalidzkiego, korzystające ze specjalnego samochodu dla osób niepełnosprawnych itp.)
 • osoby z legitymacją inwalidzką, w której znajduje się zapis o dysfunkcji dolnych narządów ruchu
 • osoby posiadające dokument z Poradni Ortopedycznej lub Oddziału Ortopedycznego Wydzierżawiającego stwierdzający u danej osoby czasową dysfunkcję kończyn dolnych

3. Osoby dowożące na parking szpitala posiadacza „Karty parkingowej osoby niepełnosprawnej”, a chcący go opuścić już bez tej osoby, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu obsłudze parkingu przy wjeździe na parking. Zgłoszenie powyższego obsłudze dopiero w chwili wyjazdu z parkingu nie będzie uwzględniane jako podstawa do bezpłatnego wyjazdu z terenu szpitala.

4. Odwiedzające pacjentów Hospicjum.

5. Samochody uprzywilejowane.

Więcej informacji i regulamin do pobrania TUTAJ


OPŁATA ZA MIEJSCE PARKINGOWE NA TERENIE PARKINGU PRZY UL. PODGÓRNEJ:

 • Pierwsze 10 minut – bezpłatnie
 • Każda rozpoczęta godzina – 5 zł
 • Abonament NOCNY w godzinach 19:00 -7:00 – 120 zł

Osoby posiadające legitymację osoby niepełnosprawnej nie są zwolnione z opłat, są jedynie uprawnione do korzystania z wyznaczonych miejsc.

Więcej informacji i regulamin do pobrania TUTAJ