Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Opłaty parkingowe dla pacjentów szpitala

Punkt 1.

Opłata za miejsca parkingowe wynosi:

 1. pierwsze 10 minut – bezpłatnie
 2. od 11 minuty do 60 minuty – 4,00 zł
 3. druga godzina – 5,00 zł
 4. trzecia godzina – 6 zł
 5. każda kolejna godzina – 4 zł

Punkt 2.

Dla rodziców lub opiekunów przebywających całodobowo z dzieckiem w Szpitalu istnieje możliwość wykupienia abonamentu za 40,00 zł brutto. Niezależnie od długości pobytu w Szpitalu karta będzie aktywna przez miesiąc.

Pobyt należy potwierdzić zaświadczeniem i stemplem odpowiedniego oddziału.

Punkt 3.

Dla pacjentów przebywających na leczeniu w Szpitalu istnieje możliwość wykupienia abonamentu tygodniowego za 100,00 zł, dwutygodniowego za 200,00 zł lub miesięcznego za 250,00 zł brutto.

Opłatę/abonament za parking uiszcza się dopiero przy wyjeździe ze szpitala (punkt poboru opłat parkingowych przy szlabanie wyjazdowym z terenu szpitala), na podstawie biletu z biletomatu pobranego przy wjeździe na teren szpitala (przy szlabanie wjazdowym) i podbitego pieczątką nagłówkową oddziału szpitalnego, na którym przebywał pacjent. Opłatę można uiścić gotówką lub kartą płatniczą.

Punkt 4.

Do bezpłatnego wjazdu na teren Szpitala i parkowania przez pierwsze dwie godziny od momentu wjazdu upoważnione są osoby dowożące pacjentów do Izby Przyjęć SOR oraz Izby Przyjęć Poł-Gin., których pobrany przy wjeździe bilet zostanie opatrzony pieczątką przez odpowiednią z wymienionych komórek:

Po przekroczeniu dwóch godzin parkowania osoby wskazane w punkcie 4. ponoszą opłatę według stawki określonej w punkcie 1 (podpunkt 5) niniejszego Regulaminu.

Punkt 5.

Do bezpłatnego wjazdu na teren Szpitala i parkowania upoważnieni są:

 1. Osoby niepełnosprawne, legitymujące się „Kartą parkingową osoby niepełnosprawnej”, o której mowa w ustawie prawo ruchu drogowego (kierująca pojazdem względnie jako pasażer).
 2. Osoby dowożące na parking Szpitala posiadacza „Karty parkingowej osoby niepełnosprawnej”, a chcący go opuścić już bez tej osoby, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu obsłudze parkingu przy wjeździe na parking przez intercom znajdujący się w biletomacie. Zgłoszenie powyższego obsłudze dopiero w chwili wyjazdu z parkingu nie będzie uwzględniane jako podstawa do bezpłatnego wyjazdu z terenu Szpitala.
 3. Odwiedzające pacjentów Hospicjum.
 4. Samochody uprzywilejowane.
 5. Posiadacze samochodów elektrycznych, którzy ładują auta na terenie szpitala za pomocą ładowarek NOXO. Przy wyjeździe należy w punkcie kontrolnym pokazać w aplikacji NOXO ostatnie ładowanie, które powinno być dokonane na terenie szpital. Instrukcja obsługi stacji ładowania NOXO >>>

Więcej informacji i regulamin do pobrania TUTAJ


OPŁATA ZA MIEJSCE PARKINGOWE NA TERENIE PARKINGU PRZY UL. PODGÓRNEJ:

 • Pierwsze 10 minut – bezpłatnie
 • Każda rozpoczęta godzina – 5 zł
 • Abonament NOCNY w godzinach 19:00 -7:00 – 120 zł

Osoby posiadające legitymację osoby niepełnosprawnej nie są zwolnione z opłat, są jedynie uprawnione do korzystania z wyznaczonych miejsc.

Więcej informacji i regulamin do pobrania TUTAJ