Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o. o. w dniu 18.12.2023 r. zawarł umowę nr PPD/000004/04/D o dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Tytuł projektu:

„Dostosowanie przestrzeni publicznej Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze sp. z o. o. dla osób ze szczególnymi potrzebami”

Wartość projektu: 101 617,20 zł w tym:

  • 81 293,76 zł – dofinansowanie PFRON
  • 20 323,44 zł – wkład własny

Termin realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.08.2024 r.

Celem projektu jest zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom niepełnosprawnym dostępu do urządzeń i usług powszechnie dostępnych respektując zasadę równości z innymi osobami.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup niżej wymienionego wyposażenia:

  • fotel ginekologiczny dla osób niepełnosprawnych z regulacją wysokości – 2 szt.,
  • elektryczny podnośnik toaletowy – 3 szt.,
  • wózek toaletowo-transportowy – 5 szt.

W wyniku realizacji projektu zostaną usunięte następujące bariery:

1) bariera spowodowana brakiem możliwości korzystania przez pacjenta z niepełnosprawnością z fotela ginekologicznego, który posiada regulację wysokości umożliwiającą mu swobodne przemieszczanie się z wózka na fotel,

2) bariera spowodowana brakiem możliwości bezpiecznego transportu pacjenta z niepełnosprawnością z wózka na fotel ginekologiczny oraz z wózka na łóżko szpitalne,

3) bariera spowodowana brakiem możliwości bezpiecznego i komfortowego zaspokajania potrzeb fizjologicznych przy wykorzystaniu wózka toaletowo-transportowego.

Projekt wniesie istotny wkład w likwidację barier i stworzenie warunków powszechnej dostępności opieki ginekologiczno-położniczej dla wszystkich pacjentów, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności.