Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 1 grudnia 2023

Dotacja celowa z Funduszu Medycznego na doposażenie w urządzenia robotyczne do rehabilitacji

Dofinansowano ze środków Funduszu Medycznego
Zadanie: Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji
Dofinansowanie: 195 000,01 zł
Całkowita wartość: 195 000,01 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: Listopad 2023r.

Na podstawie umowy nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-22806/2023/134/170 Minister Zdrowia udziela dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji. Przewidziano zakup stacjonarnych robotów rehabilitacyjnych kończyn dolnych i górnych za łączną kwotę 195 000,01 zł. Roboty zostały zakupione w grudniu 2023r. Planowany termin uruchomienia do 30.04.2024r.