Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Dokumentacja medyczna

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1.      Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy –  bezpłatnie.

2.      Wysokość opłaty za  udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

1)      innym niż pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy uprawnionym podmiotom, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

2)      kolejnej kopii dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,

wynosi:

a)      jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej –

                                                          13,46 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT,

b)      jedna strona kopii dokumentacji medycznej albo wydruku dokumentacji medycznej –

                                                          0,47 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT,

c)      udostępnianie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych –

                                                          2,69 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT.