Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 27 grudnia 2022

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH CEN I KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH NETTO DO UMÓW NAJMU NA ROK 2023 (ZA 1 MIESIĄC) NA TERENIE SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 292/2022

I. CENA DZIERŻAWY GRUNTU 1m2

1.1 Wywoławcza cena dzierżawy gruntu w drodze przetargowej – 8,10 zł

1.2 Wywoławcza cena dzierżawy gruntu w drodze bezprzetargowej – 8,10 zł

II. CENA NAJMU 1 m2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

2.1 Wywoławcza stawka czynszu lokali użytkowych w drodze przetargowej – 40,00 zł

2.2 Wywoławcza stawka czynszu w drodze bezprzetargowej – 40,00 zł

III. CENA NAJMU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ – RYCZAŁT:

3.1 Lokali użytkowych na cele gospodarcze:

– garaż – 300,00 zł

– myjnia wózków akumulatorowych – 470,00 zł

IV. KOSZTY NAJMU 1 m2 POWIERZCHNI NA REKLAMY:

4.1 Stawka czynszu 1 m2 tablicy reklamowej – 60,00 zł

nie mniej niż 55,00 zł. za 1 sztukę

4.3 Cena reklam na bilbordach za 1 sztukę. – 590,00 zł

V. CENY ZA USYTUOWANIE AUTOMATU:

5.1 Wywoławcza stawka czynszu powierzchni pod automaty samo sprzedające

do sprzedaży napojów, artykułów spożywczych itp. – 460,00 zł/szt.

UWAGA:

Do przedstawionych powyżej cen dolicza się podatek VAT w wysokości 23%