Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 27 grudnia 2022

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH CEN I KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH NETTO DO UMÓW NAJMU NA ROK 2024 (ZA 1 MIESIĄC) NA TERENIE SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. CENA DZIERŻAWY GRUNTU 1m2

1.1 Wywoławcza cena dzierżawy gruntu w drodze przetargowej –                           8,10 zł

1.2 Wywoławcza cena dzierżawy gruntu w drodze bezprzetargowej –                     8,10 zł

II. CENA NAJMU 1 m2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

2.1 Wywoławcza stawka czynszu lokali użytkowych w drodze przetargowej –         44,00 zł

2.2 Wywoławcza stawka czynszu w drodze bezprzetargowej –                                44,00 zł

III. CENA NAJMU POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ – RYCZAŁT:

3.1 Lokali użytkowych na cele gospodarcze:

– garaż –                                                                                                                    360,00 zł

– myjnia wózków akumulatorowych –                                                            564,00 zł

IV. KOSZTY NAJMU 1 m2 POWIERZCHNI NA REKLAMY:

4.1 Stawka czynszu 1 m2 tablicy reklamowej –                                                         66,00 zł

nie mniej niż 66,00 zł. za 1 sztukę

V. CENY ZA USYTUOWANIE AUTOMATU:

5.1 Wywoławcza stawka czynszu powierzchni pod automaty samo sprzedające

do sprzedaży napojów, artykułów spożywczych itp. –                                   510,00 zł/szt.

UWAGA:

Do przedstawionych powyżej cen dolicza się podatek VAT w wysokości 23%

  Zestawienie cen i kosztów jednostkowych minimalnych do umów najmu na rok 2024 na terenie Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Lp.MediumZużycie wody zimnej 1,5 m3 na osobę
Zużycie wody ciepłej 1,5 m3 na osobę
Ścieki 3 m3 na osobę
Zużycie wg licznika
kwota netto
1Woda zimna5,97 zł/m3
2Ścieki8,32 zł/m3
3Energia cieplna: 
3.1Ciepła wodaCiepła woda składa się z dwóch składników: podgrzanie zimnej
 wody i zimna woda do podgrzania
3.1.1Podgrzanie wody21,41 zł/m3
3.1.2Woda do podgrzania5,97 zł/m3
3.2Centralne ogrzewanie4,27 zł/m2
3.3Opłata stała za
 centralne ogrzewanie (cały rok)
1,20 zł/m2
4Gazwg obowiązującej taryfy PGNiG
5Energia elektrycznazużycie 2,5 kWh (m-c) na 1 m2Zużycie wg licznika
Energia elektryczna rozliczana będzie na podstawie średnich cen za dostawę i usługi dystrybucji energii elektrycznej za kWh z odrębnych faktur rozliczeniowych z miesiąca, którego rozliczenia dotyczą + obowiązująca w dniu fakturowania stawka podatku od towarów i usług (VAT)
6Telefon stacjonarnyRozliczenia rozmów telefonicznych następować będzie na podstawie bilingu
kwota netto
6.1Abonament35,00 zł
6.2Połączenia międzynarodowe na telefony komórkowe i stacjonarne
stawka w zależności od strefy
  Podane stawki są kwotami netto, do każdej kwoty należy doliczyć podatek VAT od 
towarów i usług obowiązujący w dniu fakturowania.