Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

LUBUSKE CENTRUM TERAPII HIPERBARYCZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

OBOWIAZUJĄCE ZASADY

Terapia tlenem hiperbarycznym, zwana też tlenoterapią hiperbaryczną (Hyperbaric Oxygen Therapy – HBOT), jest procedurą medyczną leczenia wybranych chorób i polega na oddychaniu 100 proc. tlenem w warunkach zwiększonego ciśnienia (zwykle 2,5 x większego od atmosferycznego) wytwarzanego wewnątrz w komorze hiperbarycznej.

W trakcie leczenia w Lubuskim Centrum Terapii Hiperbarycznej (LCTH) w Zielonej Górze pacjent odbywa serię sesji leczniczych w wieloosobowej komorze hiperbarycznej, których liczba uzależniona jest od przyczyny będącej powodem skierowania.

Lubuskie Centrum Terapii Hiperbarycznej jest PORADNIĄ SPECJALISTYCZNĄ z kodem 7500 (OŚRODEK TERAPII HIPERBARYCZNEJ). Prowadzi leczenie tylko w trybie ambulatoryjnym i posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego też leczenie dla pacjenta ubezpieczonego w NFZ jest nieodpłatne. Tlenoterapia hiperbaryczna jest świadczeniem odrębnie kontraktowanym SOK – pacjent jednoczasowo może również przebywać na leczeniu szpitalnym.

Podczas leczenia pacjenta w Ośrodku codziennie w systemie informatycznym dokonywane jest sprawdzenie EWUŚ pacjenta potwierdzającego status pacjenta – ubezpieczony. W związku z tym, skierowanie na leczenie tlenem hiperbarycznym nie obciąża pacjenta, lekarza kierującego, ani jednostki kierującej na to leczenie.

Lubuskie Centrum Terapii Hiperbarycznej nie prowadzi badań naukowych, ani nie stosuje tlenu hiperbarycznego w ramach eksperymentów medycznych. Informacje dostępne powszechnie w internacie nie są podstawą do kwalifikacji pacjenta do leczenia tlenem hiperbarycznym, gdyż nie zawsze są zgodne z tzw. medycyną faktów (Evidence Base Medicine) i mogą mieć charakter reklamy komercyjnej.

Procedury organizacyjne i medyczne zastosowane w Ośrodku LCTH zgodne są z obowiązującymi standardami Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki w Terapii Tlenem Hiperbarycznym.

Tlen hiperbaryczny jest lekiem i jak każdy lek ma określone wskazania i przeciwwskazania do jego zastosowania w odpowiednich dawkach w wybranych chorobach.

Wskazania do uzupełnienia leczenia podstawowego ustala lekarz prowadzący to leczenie i wystawiający skierowanie pacjentowi do leczenia tlenem hiperbarycznym. Decyzję o rozpoczęciu leczenia, tj. wskazaniach do tego leczenia i braku przeciwwskazań u pacjenta, podejmuje lekarz hiperbaryczny podczas wizyty konsultacyjnej.

Ośrodek nie przejmuje leczenia pacjenta, lecz prowadzi terapią wspomagającą dotychczasowy proces terapeutyczny procedurą o nazwie: tlenoterapia hiperbaryczna wg. kodu ICD-9 Oksygenacja hiperbaryczna 93.95. Kontynuacja leczenie aktualnego schorzenia, zapisane aktualne leki, opatrunki, jak też leczenie innych chorób współistniejących, są w kompetencjach lekarza prowadzącego – kierującego do Poradni Specjalistycznej, jak też i innych specjalistów prowadzących leczenie innych aktualnych schorzeń u pacjenta.

W trakcie leczenia możemy kontaktować się z lekarzem kierującym – prowadzącym dotychczasowe leczenie w celu konsultacji i wspólnej oceny efektów terapii tlenem hiperbarycznym. Do Ośrodka na wizytę konsultacyjna i leczenie pacjenci przychodzą i przebywają w maskach typu medycznego (nie akceptowane są maski szyte z materiału). Planowo NIE konsultujemy pacjentów przeziębionych i/lub z objawami infekcji wirusowych i grypopodobnych.

Kwalifikacje do leczenia HBO odbywają się tylko z kompletem dokumentacji medycznej niezbędnej do tej konsultacji – po uprzednim telefonicznym wyznaczeniu dnia i godziny konsultacji nr. tel. 728 595 307. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszym Ośrodkiem w celu wyjaśnienia ew. wątpliwości i odpowiedzi na pytania dotyczące kwalifikacji do leczenia tlenem hiperbarycznym w naszym Ośrodku.

Przed konsultacją pacjent będzie miał zmierzoną temperaturę ciała i wypełni ankietę epidemiologiczną w przypadku braku cech infekcji wirusowej wypełni:

  • dokumentację zgody wg RODO (zgoda na podanie danych ogólnych i danych wrażliwych dotyczących stanu jego zdrowia)
  • ankietę medyczną – pytania dotyczą aktualnego schorzenia i ew. innych chorób współistniejących, pobytów w szpitalach, przebytych operacji, stosowanych aktualnie leków
  • świadomą zgodę na leczenie i w przypadku ran zgodę na dokumentację fotograficzną
  • zapozna się z przebiegiem sesji hiperbarycznej i zasadami udziału w niej
  • podczas konsultacji pacjent ma możliwość zadawania pytań i otrzymania zrozumiałych odpowiedzi.

Osoby, które potrzebują do czytania i pisania okularów – koniecznie proszę zabrać je ze sobą do wypełnienia
ankiety. Dokumentacją medyczną wypełniamy tylko niebieskim kolorem długopisu/pióra.

Podczas wizyty konsultacyjnej lekarz może skierować pacjenta do wykonania dodatkowych konsultacji i
może być konieczność zasięgnięcia opinii specjalistycznych (np. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
pneumonolog, kardiolog, chirurg, chirurg naczyniowy, onkolog, okulista, laryngolog, pediatra) i/lub badań
dodatkowych (np. posiew z rany z antybiogramem, spirometria, ECHO serca, ocena przepływów żylnych i tętniczych
w naczyniach kończyn dolnych, USG) niezbędnych do bezpiecznego i efektywnego rozpoczęcia leczenia tlenem
hiperbarycznym.

W przypadku przewlekłego nikotynizmu pacjent zostanie powiadomiony o braku efektów leczenia tlenem
hiperbarycznym tzw. terapii daremnej do czasu zaprzestania przez pacjenta palenia tytoniu.
W naszym Ośrodku restrykcyjnie przestrzegamy procedur bezpieczeństwa pożarowego, których należy
bezwzględnie przestrzegać stosując się do poleceń personelu medycznego – tak w Ośrodku jak i w szczególności
wewnątrz komory wysokich ciśnień.

Pacjenci na czas zabiegu w komorze wysokich ciśnień przebierają się w ubiór dostarczany przez Ośrodek ze
100 proc. bawełny (pozostawiając jedynie swoją bieliznę). Otrzymują też indywidualnie dopasowaną maskę tlenową wraz z układem rur oddechowych. Odzież bawełniana i maska z układem rur są własnością Ośrodka – nie należy ich zabierać do domu. Rzeczy te pacjenci pozostawiają w indywidualnie przydzielonych na czas leczenia szafkach w szatniach pacjentów. Klucze od szafek po zakończonej sesji również pacjenci pozostawiają w szafkach – Kluczy NIE zabiera się ze sobą do domu. W indywidualnych szafkach NIE wolno przechowywać miękkiego obuwia używanego w Ośrodku i komorze hiperbarycznej – OBUWIE MIĘKKIE jest własnością pacjenta i służy do wejścia do komory. PACJENCI ZABIERAJĄ JE ZE SOBĄ I PRZYNOSZĄ CODZIENNIE NA KAŻDĄ SESJĘ.
Biżuterię – pierścionki, łańcuszki, kolczyki, zegarki również proszę pozostawić w domu. Przed wejściem do komory
należy je zdjąć więc najlepiej nie zabierać ich na terapię tlenem hiperbarycznym. Ośrodek nie odpowiada za
kosztowności pozostawiane w szatniach pacjentów.

Do komory wysokich ciśnień pacjenci:

  • wchodzą w odzieży 100 proc. bawełny – (własność ośrodka)
  • z indywidualnym układem oddechowym – (własność ośrodka
  • w miękkim obuwiu bez rzepów – (własność pacjenta)
  • można zabrać książkę i okulary (NIE wolno okularów z oprawkami tytanowymi!)

Bezwzględny zakaz wnoszenia wszystkiego innego.
Obowiązuje codzienna higiena i ogólna czystość. Zakaz stosowania tłustych kremów, dezodorantów i perfum. Podczas leczenia tlenem hiperbarycznym nie należy modyfikować dotychczasowego leczenia farmakologicznego innych chorób przewlekłych współistniejących (zażywać leki, tak jak lekarz zalecił). Przed terapią hiperbaryczną należy zjeść posiłki i wypić płyny przewidziane standardowym harmonogramem dnia tj. najczęściej przy sesjach porannych zjeść śniadanie, przy sesjach okołopołudniowych drugie śniadanie.

Osoby chorujące na cukrzycę leczone insuliną – pomiar glikemii przed wejściem do komory i po wyjściu z komory. W czasie sesji hiperbarycznej tj. pracy komory wysokich ciśnień w Ośrodku przebywają tylko pacjenci aktualnie leczeni w komorze i personel Ośrodka.

Wszelkie inne pytania i wątpliwości chętnie wyjaśnimy telefonicznie w bezpośredniej rozmowie.
NR TEL. 728 595 307