Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Odwołaj wizytę

Pamiętaj! Jeśli nie możesz zgłosić się na oddział lub skorzystać z wizyty w poradni w wyznaczonym dniu, koniecznie to zgłoś. Jednym z powodów długich kolejek do lekarzy jest fakt, iż część pacjentów nie odwołuje wizyt! Z naszych danych wynika, że średnio co piąty pacjent nie zgłasza się na umówioną wizytę w przyszpitalnych poradniach!

Warto wiedzieć, że odwołanie wizyty jest obowiązkiem ustawowym pacjenta.

Art. 20 ust. 9  Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mówi, że:  „W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę”.

Wizytę można odwołać telefonicznie lub osobiście.

Jeśli zrezygnujemy z wizyty lub będziemy chcieli zapisać się gdzie indziej, szpital ma obowiązek zwrócić pacjentowi oryginał skierowania.