Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Dane spółki

Firma

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Skróty firmy

  • Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
  • Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego sp. z o. o.
  • Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze sp. z o. o.

Siedziba i adres firmy

65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26

Prezes Zarządu

dr Marek Działoszyński

Wiceprezes ds. Finansowych

Jarosław Sieracki

KRS

wpisany przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000 596211

NIP

9731025315

REGON

970773231

Rachunek bankowy

55 1500 1810 1218 1004 2711 0000

Kapitał zakładowy

15.790.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)