Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Izba Przyjęć Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

Tel. 68 30 00 747, 68 30 00 748

1. Na Izbie Przyjęć CZMiD obowiązuje system kolejkowy. Prosimy o pobranie odpowiedniego biletu z biletomatu znajdującego się na wprost wejścia głównego do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka oraz oczekiwanie na wezwanie przed wejściem na Izbę Przyjęć w pobliżu ekranu wywołującego.

2. Przychodząc na Izbę Przyjęć CZMiD należy wziąć ze sobą aktualne skierowanie oraz dokument tożsamości z numerem PESEL.

3. Na Izbę Przyjęć CZMiD zgłaszają się pacjenci planowi z ustalonym terminem przyjęcia na:

 • Oddział Pediatrii z Pododdziałami: Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej,
 • Kliniczny Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej.

4. Na Izbę Przyjęć CZMiD zgłaszają się pacjenci z pilnym skierowaniem na

 • Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałami: Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej,
 • Kliniczny Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej.

5. Izba Przyjęć nie umawia terminów przyjęć innych niż pilne na poszczególne oddziały szpitala → w tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z oddziałem na który wystawione zostało skierowanie.

6. Izba Przyjęć w godzinach 7 00 14 00  rejestruje do  następujących Poradni Przyszpitalnych CZMiD:

 • Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Urologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Poradnia Neurochirurgiczna dla Dzieci
 • Poradnia Anestezjologiczna dla dzieci
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci

Zapraszamy i zachęcamy do rejestracji telefonicznej pod numerami:

68 300 07 46, 68 300 07 48, 68 329 62 00

Pacjenci zgłaszający się do danej poradni po raz pierwszy udają się na Izbę Przyjęć celem wypełnienia stosownego oświadczenia

Pamiętaj, że na Izbę Przyjęć możesz przyjść w razie stanu zagrożenia życia i zdrowia!

Pamiętaj, że na Izbie Przyjęć o kolejności przyjęć decyduje personel medyczny!

Wzory dokumentów do podglądu, które pacjent wypełnia w szpitalu:

Oświadczenie świadomej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego

Karta wywiadu epidemiologicznego