Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Transport sanitarny

Konieczność przewiezienia hospitalizowanego (leczonego na oddziale) pacjenta do innego szpitala celem kontynuacji leczenia, wakacyjne zachorowania i urazy kończące się pobytem w szpitalu daleko od miejsca zamieszkania lub choroby czy urazy uniemożliwiające korzystanie z transportu publicznego celem dojazdu do albo z placówki medycznej – to tylko niektóre sytuacje, które mogą się wydarzyć. Dlatego warto wiedzieć kiedy i na jakich zasadach przysługuje nam przejazd środkami transportu sanitarnego.

I. TRANSPORT SANITARNY BEZPŁATNY

Bezpłatny przejazd środkiem transportu sanitarnego (czyli specjalistycznymi środkami transportu lądowego, lotniczego a nawet wodnego) do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie oraz z powrotem, przysługuje pacjentowi, gdy spełnione są dwa warunki:

 1. zlecenie na przejazd wystawił lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – czyli lekarz mający umowę z Narodowy Fundusz Zdrowia albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w placówce, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 2. wystąpił co najmniej jeden z następujących przypadków:
 • konieczne jest podjęcie natychmiastowego leczenia w innym podmiocie leczniczym,
 • istnieje potrzeba zachowania ciągłości leczenia,
 • występuje u pacjenta taka dysfunkcja narządu ruchu, która uniemożliwia mu korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia.

Konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia w innej placówce to np. sytuacje, gdy podczas wizyty lekarz specjalista lub podstawowej opieki zdrowotnej (tzw. rodzinny) uzna, że pacjent wymaga podjęcia leczenia np. w szpitalu, a ze względu na jego zły stan zdrowia  potrzebny jest transport sanitarny.

Potrzeba zachowania ciągłości leczenia to przykładowo konieczność przewiezienia pacjenta ze szpitala, w którym przebywa do innej placówki np. o wyższym poziomie referencyjnym albo takiej, w której wykonywane są zabiegi lub badania, których nie można zrealizować w szpitalu, w którym pacjent jest obecnie hospitalizowany.

Kto wystawia zlecenie i zapewnia transport sanitarny?

 • Na świadczenie pierwszorazowe do poradni specjalistycznej (np. kardiologicznej, chirurgii, endokrynologicznej, neurologicznej itp.) – bez względu na to, czy na wizytę kieruje pacjenta lekarz rodzinny czy lekarz specjalista – zlecenie i zapewnienie wykonania usługi transportu sanitarnego zgodnie ze wskazaniami medycznymi należy do przychodni, w której pacjent dokonał wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego).
 • W przypadku odbywania kolejnych wizyt w danej poradni specjalistycznej i utrzymujących się wskazań do korzystania przez pacjenta z transportu sanitarnego, transport zapewnia poradnia specjalistyczna w której leczy się pacjent
 • W przypadku wypisania pacjenta do domu (także w przypadku pobytu w szpitalnym oddziale ratunkowym – SOR) albo przewozu z jednego szpitala do drugiego zlecenie transportu sanitarnego wystawia szpital, w którym pacjent jest hospitalizowany.

II. TRANSPORT SANITARNY WSPÓŁFINANSOWANY

W sytuacjach niewymienionych wcześniej przejazd środkami transportu sanitarnego jest finansowany w 40% ze środków publicznych, a resztę pokrywa pacjent. Sytuacja ta dotyczy:

 • chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
 • chorób nowotworowych,
 • chorób oczu,
 • chorób przemiany materii,
 • chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
 • chorób skóry i tkanki podskórnej,
 • chorób układu krążenia,
 • chorób układu moczowo-płciowego,
 • chorób układu nerwowego,
 • chorób układu oddechowego,
 • chorób układu ruchu,
 • chorób układu trawiennego,
 • chorób układu wydzielania wewnętrznego,
 • chorób zakaźnych i pasożytniczych,
 • urazów i zatruć,
 • wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

Po warunkiem, że ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

III. TRANSPORT SANITARNY W PEŁNI FINANSOWANY PRZEZ PACJENTA

We wszystkich pozostałych przypadkach pacjent pokrywa koszty transportu w pełnej wysokości (100%) . Cennik najmu karetek Zespołu Transportu Medycznego obowiązującego w naszym Szpitalu można znaleźć TUTAJ.