Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Obszar Przyjęć i Segregacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Tutaj trafiamy, gdy przydarzy nam się nagły uraz lub wymagamy pilnej pomocy. Obszar Przyjęć i Segregacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest zorganizowany przy głównym wejściu do szpitala od ul. Wazów. W skład Obszaru Przyjęć i Segregacji Oddziału Ratunkowego wchodzi punkt triażowy, poczekalnia oraz rejestracja.

Punkt Triaż jest miejscem gdzie pacjent zgłaszający się do SOR-u celem uzyskania pilnej pomocy medycznej jest oceniany przez ratownika medycznego lub pielęgniarkę.
Punkt Triaż znajduje się w pomieszczeniu zlokalizowanym po lewej stronie głównego wejścia do Szpitala.

JAK TO DZIAŁA?

 1. Pacjent po wejściu do Szpitala od ul. Wazów (od parku) pobiera bilet z numerem z biletomatu, który znajduje się po prawej stronie (za rozsuwanymi drzwiami). Numer na bilecie jest stałym numerem pacjenta podczas całego procesu obsługi.
  Fakt pobrania biletu przez nowego pacjenta system informatyczny zgłasza personelowi medycznemu punktu Triaż.
 2. Pacjent oczekuje w Poczekalni Obszaru Przyjęć i Segregacji SOR znajdującej się przed Punktem Triaż.
 3. Wezwanie do wejścia do Punktu Triaż następuje poprzez komunikat głosowy oraz wyświetlenie się informacji na monitorze zlokalizowanym na ścianie Poczekalni. W obu komunikatach używany jest numer pacjenta.
 4. Pacjent powinien zostać wezwany w ciągu 30 minut od pobrania bilet. Przy dużej liczbie pacjentów, czas ten może się wydłużyć.
 5. Zadaniem triażysty jest ustalenie priorytetu pilności każdego, nowego pacjenta zgłaszającego się do SOR-u w celu uzyskania pilnej pomocy medycznej. Pacjenci ze świeżymi urazami trafiają do części SOR – Obszaru Zabiegowego, pozostali do głównej części SOR-u.
 6. Pacjent zostaje poinformowany o nadanym priorytecie oraz prawdopodobnym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem. Czas ten jest orientacyjny i może ulec zmianie.

W zależności od pilności wdrożenia procedur ratunkowych, pacjentowi zostaje nadany priorytet:

CZERWONY – pomoc natychmiastową
POMARAŃCZOWY – czas oczekiwania do 10 minut
ŻÓŁTY – czas oczekiwania do 1 godziny
ZIELONY – czas oczekiwania do 2 godzin
NIEBIESKI – czas oczekiwania do 4 godzin

 1. Pacjent, który po przeprowadzeniu procedury triaże otrzyma niski priorytet, czyli zielony lub niebieski, co oznacza, że nie wymagają pilnej interwencji personelu meczycznego SOR, uzyska informację o innych miejscach, gdzie powinien zgłosić się celem uzyskania porady lekarskiej.
 2. Po ocenie medycznej stanu pacjenta zostaje przeprowadzona procedura rejestracji oraz założona dokumentacja medyczna.
 3. W oczekiwaniu na pierwszy kontakt z lekarzem pacjent jest nadzorowany przez personel medyczny Punktu Triaż.

UWAGA! WAŻNE!

 • Przyznany czas oczekiwania jest czasem szacunkowym. Zależy od tego, ilu w tym czasie jest pacjentów w SOR oraz ilu pojawi się pacjentów z wyższym priorytetem.
 • Pacjenci nie są przyjmowani zgodnie z kolejnością zgłaszania. O tym, ile czasu pacjent spędzi w poczekalni, decyduje nadany priorytet oraz liczba pacjentów obsługiwanych w SOR. Pamiętajmy, że również pacjenci transportowani przez Zespoły Ratownictwa Medycznego podlegają tej samej procedurze. To stan pacjenta determinuje czas uzyskania pomocy.
 • System nie dotyczy pacjentów ze skierowaniami do konkretnych oddziałów Szpitala. Ci już zostali zbadani przez lekarza i zgłaszają się do Izby Przyjęć.
 • Punkt Triaż działa przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.