Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Centrum Rejestracji i Informacji – Call Center: tel. 68 32 96 200

Google Translator

Polityka informacyjna szpitala

Zgodnie z założeniami polityki informacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informujemy:

  • Prawo do wypowiedzi w mediach w sprawach dotyczących działalności Szpitala mają: Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu, Dyrektor do spraw Lecznictwa, Lekarz Naczelny, Pielęgniarka Naczelna, Rzecznik Prasowy lub inny wyznaczony pracownik Biura Zarządu z Sekcją Sekretariatu, Inni pracownicy Szpitala w indywidualnych przypadkach i w zakresie ustalonym z Prezesem Zarządu, Dyrektorem do spraw Lecznictwa lub Rzecznikiem Prasowym.
  • Odpowiedzi na zapytania lub krytykę medialną udziela Rzecznik Prasowy lub inny wyznaczony pracownik Biura Zarządu z Sekcją Sekretariatu.
  • Nagrywanie, filmowanie i fotografowanie na terenie Szpitala każdorazowo wymaga zgody Prezesa Zarządu, Dyrektora do spraw Lecznictwa lub Rzecznika Prasowego.
  • Udzielenie wywiadu (informacji) przez pacjenta Szpitala wymaga zgody pacjenta oraz opinii lekarza, który stwierdza, że stan zdrowia pacjenta pozwala na świadome wyrażenie woli.
  • Dziennikarz, fotoreporter, który dopełnił formalności określonych w pkt. 10-11, w czasie przeprowadzania wywiadu z pacjentem  winien stosować się do zaleceń personelu Szpitala, w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, ochrony wizerunku, przepisów sanitarno – epidemiologicznych.

Kontakt dla mediów:

Kierownik Biura Zarządu i Rzecznik Prasowy – Sylwia Malcher-Nowak