Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Polityka informacyjna szpitala

Zgodnie z założeniami polityki informacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informujemy:

  1. Prawo do wypowiedzi w mediach w sprawach dotyczących działalności Szpitala mają: Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu, Dyrektor do spraw Lecznictwa, Lekarz Naczelny, Pielęgniarka Naczelna, Rzecznik Prasowy lub inny wyznaczony pracownik Biura Zarządu z Sekcją Sekretariatu, Inni pracownicy Szpitala w indywidualnych przypadkach i w zakresie ustalonym z Prezesem Zarządu, Dyrektorem do spraw Lecznictwa lub Rzecznikiem Prasowym.
  2. Odpowiedzi na zapytania lub krytykę medialną udziela Rzecznik Prasowy lub inny wyznaczony pracownik Biura Zarządu z Sekcją Sekretariatu.
  3. Nagrywanie, filmowanie i fotografowanie na terenie Szpitala każdorazowo wymaga zgody Prezesa Zarządu, Dyrektora do spraw Lecznictwa lub Rzecznika Prasowego.
  4. Udzielenie wywiadu (informacji) przez pacjenta Szpitala wymaga zgody pacjenta oraz opinii lekarza, który stwierdza, że stan zdrowia pacjenta pozwala na świadome wyrażenie woli.
  5. Dziennikarz, fotoreporter, który dopełnił formalności określonych w pkt. 3 i 4, w czasie przeprowadzania wywiadu z pacjentem  winien stosować się do zaleceń personelu Szpitala, w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, ochrony wizerunku, przepisów sanitarno – epidemiologicznych.

Kontakt dla mediów:

Kierownik Biura Zarządu i Rzecznik Prasowy – Sylwia Malcher-Nowak