Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Administracja

Sekretariat Główny

Sekretariat Administracji

DZIAŁY/ STANOWISKA

Główny Księgowy:

Dział Organizacji:

Biuro Zarządu z Sekcją Sekretariatu:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi:

Dział Księgowości:

Dział Inwestycji i Remontów:

Dział Eksploatacji:

Dział Informatyki:

Dział Analiz Ekonomicznych i Kontrolingu: 

Dział Świadczeń Medycznych:

Dział Zaopatrzenia Medycznego:

Dział Aparatury Medycznej:

Dział Statystyki Dokumentacji Medycznej i Archiwum

  • kier. Henryka Witkowska
  • e-mail: ls@szpital.zgora.pl
  • Budynek A1, dawny WOTUiW

Dział Żywienia:

Dział Administracyjno-Gospodarczy:

Dział Higieny i Epidemiologii:

Zespół Radców Prawnych:

Zespół Transportu Medycznego:

Dział Rejestru Chorób Nowotworowych:

Dział Koordynatorów Onkologicznych:

Apteka Szpitalna:

Pralnia:

Stanowiska samodzielne

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

Inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

Inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej:

Inspektor do spraw ochrony radiologicznej:

Pełnomocnik Prezesa ds. Zarządzania Jakością:

Pełnomocnik do spraw Praw Pacjenta:

Inspektor Ochrony Danych:

Farmakolog:

Audytor wewnętrzny:

Rewident zakładowy: