Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Pracownie

Pracownia Audiometryczna

Pracownia BAC

Pracownia Biopsji Cienkoigłowej

Pracownia Bronchoskopii

Pracownia Endoskopii Urologicznej

Pracownia Endoskopii

Pracownia Hematologiczna

Pracownia Urodynamiki i Uroterapii dla Dzieci

Pracownia Radiologii Zabiegowej

Pracownia Angiografii Fluoresceinowej i Tomografii Oka OCT

Pracownia Laserowa

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Pracownia EEG

Pracownia EMG

Pracownia Brachyterapii

Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca