Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Szczególne uprawnienia w służbie zdrowia

Niektórym grupom społecznym przysługują szczególne uprawnienia w służbie zdrowia. Mowa tu m.in. o kobietach w ciąży i połogu, kombatantach, weteranach, inwalidach wojennych i wojskowych, zasłużonych honorowych dawcach krwi, dawcach organów, czy dzieciach i młodzieży do ukończenia 26. roku życia.

Zakres tych uprawnień wynika z ogólnie obowiązujących przepisów i jest różny dla każdej z uprzywilejowanych grup. Przykładowo, kobiety w ciąży i połogu (6 tygodni po porodzie) mają pełne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ, nawet jeśli nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. Z kolei inwalidzi wojenni mogą korzystać ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie) bez skierowania…

Ważne!

Aby skorzystać ze szczególnych uprawnień, należy mieć przy sobie dokument, który je potwierdza!

Szczegółowe informacja na temat przywilejów poszczególnych grup społecznych oraz wymaganych prawem dokumentów można znaleźć TUTAJ – kliknij