Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 30 marca 2022

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa


Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia zakupił ze środków budżetu państwa dla Zakładu Radioterapii akcelerator.


Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia zakupił ze środków budżetu państwa dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

 • Zestaw stolików zabiegowych – 2 szt.
 • System do drenażu klatki piersiowej – 1 szt.
 • Urządzenie do terapii wątrobowej – 1 szt.
 • Monitor do pomiarów hemodynamicznych – 1 szt.
 • Wideolaryngoskop – 1 szt.
 • Kompresor SCD z wyposażeniem – 1 szt.
 • Wózek do transportu pacjentów – 1 szt.
 • Łóżko do intensywnej terapii – 7 szt.

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia zakupił ze środków budżetu państwa dla Klinicznego Oddziału Hematologii, Laboratorium Szpitalnego oraz Zakładu Patomorfologii:

 • Kardiomonitory 20 szt.- ze stacją do centralnego monitorowania -1 szt.                 
 • Cytometr przepływowy                 1 szt.
 • Separator komórkowy                  1 szt.
 • Komora laminarna                        1 szt.
 • Wirówka laboratoryjna                2 szt.
 • Procesor tkankowy próżniowy     1 szt.
 • Mikroskop                                      3 szt.
 • Kriostat                                          1 szt.

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia zakupił ze środków budżetu państwa dla Pracowni Endoskopii Urologicznej dla Dzieci i Dorosłych:

 • CYSTOSKOPY GIĘTKIE – 8 szt.

Zakup nowej  wersji systemu planowania radioterapii (upgrade) wraz z niezbędnym sprzętem – 1 szt.Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim przeprowadził modernizację rezonansu magnetycznego wraz z jego infrastrukturą. Zadanie dofinansowane zostało  ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania  COVID-19   oraz  ze środków własnych budżetu Województwa Lubuskiego.


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.otrzymał dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 27 490,00 zł na realizację zadania pn.:

Zakup, dostawa i montaż parownicy do istniejącego zbiornika tlenu. Poprowadzenie instalacji tlenowej stanowiące połączenie dwóch zbiorników tlenu. Monitoring zdalny poziomu tlenu w zbiornikach w związku z COVID-19.”

Całkowita wartość zadania: 27 490,50 zł.

Dofinansowanie dotyczy zakupu, dostawy i montażu parownicy do istniejącego zbiornika tlenu.

W ramach niniejszego zadania zakupiono dodatkową parownicę do zbiornika oraz podłączono do instalacji. Celem inwestycji było zapewnienie ciągłości dostaw tlenu do budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, które do dnia 31.03.2022 r. pełniło funkcje Szpitala Tymczasowego na potrzeby walki z COVID-19.


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. o. o. otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 41 485,50 zł na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.: 

„Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż platform i podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynkach “A1” i “C” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”

Całkowita wartość zadania: 138 285,00 zł.

Dofinansowanie obejmuje następujący zakres robót budowlanych: montaż platformy zewnętrznej oraz wewnętrznej, montaż podjazdu oraz zainstalowanie automatyki do drzwi.


Szpital otrzymał dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 79 470,87 zł na realizację zadania pn.:

Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-COV-2  – Monitoring zdalny poziomu tlenu w zbiornikach w związku z COVID-19”.

Całkowita wartość zadania: 79 470,87 zł.

Dofinansowanie dotyczy instalacji monitoringu zdalnego poziomu tlenu w zbiornikach w związku z COVID-19.

W ramach niniejszego zadania planuje się wykonać instalację urządzeń zdalnie monitorujących zużycie poziomu tlenu w zbiornikach.


Szpital otrzymał dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 91 635,00 zł na realizację zadania pn.:

Zakup, dostawa i montaż parownicy do istniejącego zbiornika tlenu. Poprowadzenie instalacji tlenowej stanowiące połączenie dwóch zbiorników tlenu. Monitoring zdalny poziomu tlenu w zbiornikach w związku z COVID-19.”

Całkowita wartość zadania: 91 635,00 zł.

Dofinansowanie dotyczy poprowadzenia instalacji tlenowej stanowiącej połączenie dwóch zbiorników tlenu.

W ramach niniejszego zadania wykonano sieci stanowiące połączenie dwóch zbiorników z tlenem (starego zbiornika obsługującego szpital oraz zbiornika zlokalizowanego przy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, które do dnia 31.03.2022 r. pełniło funkcje Szpitala Tymczasowego na potrzeby walki z covid 19). Przewidziane rozwiązanie zapewnia ciągłość dostaw tlenu w sytuacji wyczerpania zasobów zbiornika.


Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z umowami zawartymi z Ministerstwem Zdrowia zrealizował zadania, w ramach których zakupił sprzęt dofinansowany ze środków budżetu państwa:

Aparat HDR  dla Zakładu Radioterapii


Sprzęt medyczny do rehabilitacji onkologicznej dla Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej:

 • Urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki
 • Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn
 • Egzoszkielet
 • Mobilny elektromiograf z elektrostymulacją wyzwalaną
 • 8-stanowiskowy system z automatycznym pomiarem ciśnienia

Sprzęt dla Banku Mleka Kobiecego:

 • Lodówki do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych- 2 szt.
 • Szafę mroźna
 • Wózek transportowy
 • Podgrzewacze do butelek – 5 szt.

Urządzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią dla Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej