Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 30 marca 2022

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa


Szpital otrzymał dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 98 400,00 zł na realizację zadania pn.:

Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-COV-2  – Monitoring zdalny poziomu tlenu w zbiornikach w związku z COVID-19”.

Całkowita wartość zadania: 98 400,00 zł.

Dofinansowanie dotyczy instalacji monitoringu zdalnego poziomu tlenu w zbiornikach w związku z COVID-19.

W ramach niniejszego zadania planuje się wykonać instalację urządzeń zdalnie monitorujących zużycie poziomu tlenu w zbiornikach.


Szpital otrzymał dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 91 635,00 zł na realizację zadania pn.:

Zakup, dostawa i montaż parownicy do istniejącego zbiornika tlenu. Poprowadzenie instalacji tlenowej stanowiące połączenie dwóch zbiorników tlenu. Monitoring zdalny poziomu tlenu w zbiornikach w związku z COVID-19.”

Całkowita wartość zadania: 91 635,00 zł.

Dofinansowanie dotyczy poprowadzenia instalacji tlenowej stanowiącej połączenie dwóch zbiorników tlenu.

W ramach niniejszego zadania wykonano sieci stanowiące połączenie dwóch zbiorników z tlenem (starego zbiornika obsługującego szpital oraz zbiornika zlokalizowanego przy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, które do dnia 31.03.2022 r. pełniło funkcje Szpitala Tymczasowego na potrzeby walki z covid 19). Przewidziane rozwiązanie zapewnia ciągłość dostaw tlenu w sytuacji wyczerpania zasobów zbiornika.


Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z umowami zawartymi z Ministerstwem Zdrowia zrealizował zadania, w ramach których zakupił sprzęt dofinansowany ze środków budżetu państwa:

Aparat HDR  dla Zakładu Radioterapii


Sprzęt medyczny do rehabilitacji onkologicznej dla Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej:

  • Urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki
  • Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn
  • Egzoszkielet
  • Mobilny elektromiograf z elektrostymulacją wyzwalaną
  • 8-stanowiskowy system z automatycznym pomiarem ciśnienia

Sprzęt dla Banku Mleka Kobiecego:

  • Lodówki do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych- 2 szt.
  • Szafę mroźna
  • Wózek transportowy
  • Podgrzewacze do butelek – 5 szt.

Urządzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią dla Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej