Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Skierowanie – co warto wiedzieć?

Skierowanie – kiedy potrzebne

Skierowanie to dokument, który jest wymagany w przypadku konieczności:

 • planowanego leczenia szpitalnego,
 • wykonania tzw. kosztochłonnych badań diagnostycznych – rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, kolonoskopii , gastroskopii.
 • wizyty u lekarza specjalisty w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie przyszpitalne),
 • rehabilitacji leczniczej

Skierowanie nie jest potrzebne, gdy się wybieramy do poradni, do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • wenerologa,
 • dentysty

Skierowania nie muszą również przedstawiać w przypadku świadczeń w poradni specjalistycznej:

 • osoby chore na gruźlicę;
 • osoby zakażone wirusem HIV;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

WAŻNE

 • Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłych i zagrażających życiu, wypadkach, zatruciach, porodach.
 • Na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie!
 • Skierowanie na leczenie szpitalne może wystawić każdy lekarz, także ten nie przyjmujący w ramach umowy z NFZ
 • Od 1 stycznia 2015 r. pacjent ma obowiązek dostarczenia do szpitala oryginału  skierowania i to nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania się na listę oczekujących. W przypadku przesłania skierowania pocztą – liczy się data nadania listu. W innym przypadku pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.