Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Narodowe Centrum Krwi

Fot. Pixabay

„Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023” pn. „Poprawa jakości życia osób chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zmniejszenie chorobowości poprzez objęcie opieką w specjalistycznych ośrodkach dedykowanych tej grupie chorych” w zakresie interwencji: „Powołanie i funkcjonowanie ośrodków leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych i objęcie pacjentów kompleksową opieką w tych ośrodkach”.

Numery telefonów, pod którymi inne podmioty lecznicze mogą uzyskać całodobowe konsultacje w ramach realizacji programu, w tym dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Oddział Hematologii

  1. 722-213-999 całodobowo oraz weekend
  2. 68 32 96 372 lekarze

Oddział Pediatrii:

  1. 603 566 271 całodobowo
  2. 68 32 96 392 całodobowo