Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Narodowe Centrum Krwi

Fot. Pixabay

„Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028” pn. „Poprawa jakości życia osób chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zmniejszenie chorobowości poprzez objęcie opieką w specjalistycznych ośrodkach dedykowanych tej grupie chorych” w zakresie interwencji: „Powołanie i funkcjonowanie ośrodków leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych i objęcie pacjentów kompleksową opieką w tych ośrodkach”.

Numery telefonów, pod którymi inne podmioty lecznicze mogą uzyskać całodobowe konsultacje w ramach realizacji programu, w tym dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz konsultacji i sytuacji nagłych.

Kliniczny Oddział Hematologii

  • 722-213-999 – całodobowo oraz weekend
  • 68 32 96 372 – lekarze

Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałami: Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej

  • 603 566 271 – całodobowo
  • 68 32 96 392 – całodobowo

Kliniczny Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej

  • Dyżurny lekarz starszy: 534 694 931 – całodobowo
  • Dyżurny lekarz młodszy: 534 460 221 – całodobowo