Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia finansowany z Funduszy Europejskich pn.: “Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.”

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1.847.104,83 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym finansowany z budżetu państwa w kwocie 290 364,88 PLN oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 1 556 739,95 PLN.

Termin realizacji projektu od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.08.2023 r.

Dzięki temu finansowaniu osoby ze szczególnymi potrzebami, będące naszymi pacjentami oraz naszymi pracownikami, będą mogły korzystać z naszych usług w sposób dostępny i bezpieczny. Celem głównym jest poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej, a także porawa jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami.W ramach realizacji tego projektu planuje się następujące działania:

1. Montaż planów tyflograficznych obrazujących rozmieszczenie pomieszczeń i budynków Szpitala, zawierających opisy w alfabecie Braille’a oraz kontrastową grafikę dla osób słabowidzących i niewidomych. Dodatkowo będą oznakowane za pomocą tabliczek informacyjnych.

2. Poprowadzenie ścieżek fakturowych ułatwiających dotarcie do planów tyflograficznych osobom ze szczególnymi potrzebami.

3. Dostosowanie klatek wewnętrznych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż:

– kontrastowych nakładek na schody,

– pól uwagi przed biegami schodowymi,

– tabliczek z napisem w alfabecie Braille’a na poręczach schodów z informacją o kondygnacji na której osoba ze szczególnymi potrzebami się znajduje.

4. Kompleksowa wymiana drzwi wejściowych na oddział Neurologii oraz Kardiologii na drzwi automatyczne przystosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

5. Uruchomienie pętli indukcyjnych stanowiskowych, przenośnych oraz FM, które ułatwią w znaczny sposób komunikację naszych pacjentów ze szczególnymi potrzebami z personelem Szpitala.

6. Zakup krzeseł ewakuacyjnych dla poszczególnych oddziałów Szpitala w celu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w momencie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

7. Zakup urządzeń i sprzętu medycznego zwiększającego dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami:

1) nosze transportowe na potrzeby transportu wewnętrznego w Szpitalu,

2) wózki inwalidzkie,

3) krzesełka prysznicowe,

4) krzesełka sanitarne,

5) materace próżniowe transportowe,

6) stoliki do badań niemowląt,

7) podnośniki kąpielowo-transportowe,

8. Zakup krzeseł przybiurkowych z podłokietnikami dla pracowników Szpitala ze szczególnymi potrzebami.

9. Przeprowadzenie szkoleń personelu Szpitala w zakresie:

1) wdrożenia, stosowania i utrzymania standardu dostępności Szpitala,

2) komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami,

3) zasad savoir-vivre’u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami,

4) zatrudniania osób z niepełnosprawnościami jako pracowników lub współpracowników szpitala,

5) procedur obsługi osób ze szczególnymi potrzebami,

10. Zakup tabletu wraz z licencją aplikacji wspomagającej rehabilitację Afazji, która będzie wspierać pracę naszych logopedów.

11. Opublikowanie deklaracji dostępności na naszej stronie internetowej.

12. Powołanie koordynatora ds. dostępności Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

13. Zakup usługi tłumacza języka migowego on-line.

14. Nagranie filmu w języku migowym, który będzie zawierał podstawowe informacje na temat naszej placówki.

15. Nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową wspierającą osoby ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

„RAPORT Z AUDYTU WSTĘPNEGO”

“RAPORT Z AUDYTU KOŃCOWEGO”