Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 1 lipca 2024

Prehabilitacja -przygotowujemy pacjenta do zabiegu

W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze, przy Poradni Żywieniowej, działa Poradnia Prehabilitacyjna. W jej ramach pacjenci przygotowywani są do leczenia operacyjnego. Celem jest poprawa stanu ogólnego pacjenta tak, by zmniejszyć ryzyko powikłań i umożliwić jak najszybszy powrót do możliwie najlepszego zdrowia. Kiedy powstawała Poradnia Prehabilitacji w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze, była zaledwie trzecią taką poradnią w Polsce.

Jak praca Poradni Prehabilitacyjnej wygląda w praktyce? Pacjent na dwa-trzy tygodnie przed operacją odbywa wizytę w Poradni Prehabilitacji, gdzie konsultowany jest przez interdyscyplinarny zespół, tj. lekarza chirurga, dietetyka i fizjoterapeutę. W ramach opieki prehabilitacyjnej pacjent ma również możliwość skorzystania z pomocy psychologa. Wszyscy specjaliści przygotowanie pacjenta do zabiegu opierają na czterech filarach – odpowiednim przygotowaniu fizycznym, żywieniowym, wparciu psychologicznym i rezygnacji z nałogów. Dzięki obecności lekarza chirurga na wizytach prehabilitacyjnych pacjent otrzymuje odpowiedzi na nurtujące go pytania dotyczące operacji i hospitalizacji. Zostaje oceniony jego stan odżywienia, a wszystko po to by w jak najlepszej kondycji być przygotowanym do operacji by zapobiegać powikłaniom i skrócić czas hospitalizacji.

Poradnie prehabilitacyjne to dość nowy temat w medycynie – jest ich zaledwie kilkanaście w kraju. Jedne z pierwszych działań prehabilitacyjnych rozpoczęto w 2018 roku w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Ta działająca w zielonogórskim szpitalu ewoluowała z początkowych działań wyłącznie na Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, obecnie zajmuje się też pacjentami z innych oddziałów, np. otolaryngologii.

– Cały czas staramy się, aby poradnię udoskonalać z myślą o pacjentach. Badania wskazują, że jeżeli chory jest dobrze przygotowany do zabiegu, to zmniejsza się ryzyko powikłań leczenia, skraca się czas hospitalizacji, szybciej goją się rany i zespolenia, poprawia się praca układu odpornościowego a wszystko to ułatwia późniejszy proces rekonwalescencji i powrotu do zdrowia pacjenta.  Jest to również korzystne dla całego systemu ochrony zdrowia – tłumaczy lek. med. Izabella Kołakowska-Kocz.

Poradnia Prehabilitacyjna działa w ramach Poradni Żywieniowej, która przed rokiem uzyskała kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na żywienie dojelitowe (żywienie inne niż doustne, przez sztuczne drogi np. PEG, zgłębnik-żołądkowy). – Pacjenci już podczas pobytu w szpitalu oraz po wyjściu do domu objęci są naszą opieką. Obejmujemy leczeniem żywieniowym również pacjentów, którzy wymagają żywienia dożylnego, czyli pozajelitowego. Poradni, które zajmują się żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych jest zaledwie kilka w Polsce. Żywienie pozajelitowe to wysokospecjalistyczne świadczenie zdrowotne. Jesteśmy jedyni w województwie. W ramach przygotowania do żywienia pozajelitowego w warunkach domowych rodzina chorego przechodzi specjalistyczne szkolenie związane z żywieniem dożylnym. W trakcie szkolenia rodzina nabywa wiedzę i umiejętności dotyczące przygotowania worka żywieniowego, pielęgnacji dostępu naczyniowego. Chodzi o to, aby nauczyć rodzinę pacjenta wykonywać te czynności bez powikłań. Od roku udaje nam się to robić dzięki zaangażowanej pracy całego zespołu. Obok mnie, w jego skład wchodzą pielęgniarki, dietetyk i farmaceuta. Współpracujemy również z lekarzami różnych specjalności.

W naszym szpitalu jest otwarta również Poradnia Żywieniowa, która przygotowuje żywienie pozajelitowe (dożylne) dla noworodków, dzieci oraz osób dorosłych. Mamy możliwość wg najwyższych standardów przygotować worek żywieniowy indywidualnie dobrany dla pacjenta  – mówi lek. med. Izabella Kołakowska-Kocz.

W 2021 r. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze znalazł się w prestiżowym gronie 19 placówek z całej Polski, które otrzymały certyfikat ”Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”. W 2023 r. certyfikat został ponownie przyznany na kolejne dwa lata. Certyfikat potwierdza stosowanie przez szpital najlepszych praktyk leczenia żywieniowego. Jest to także wyraz docenienia pracy, jaką wykonuje cały zespół szpitalny.

Wyróżnienie, w postaci certyfikatu, zostało przyznane szpitalom, które:

 • udostępniają żywienie kliniczne dla każdego pacjenta ze wskazaniami i dostosowują je do indywidualnych potrzeb chorego
 • posiadają diagnostykę laboratoryjną i obrazową niezbędną do prowadzenia leczenia żywieniowego
 • dbają o to, żeby personel szpitala dokonywał regularnej oceny stanu odżywienia pacjenta
 • posiadają leki, diety  medyczne,  preparaty  do żywienia  pozajelitowego, sprzęt jednorazowy  i pompy do prowadzenia leczenia żywieniowego w różnych sytuacjach klinicznych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PORADNI ŻYWIENIOWEJ

 • Poradnia żywieniowa – w celu rejestracji do Poradni Żywieniowej wymagane jest posiadanie skierowania przez pacjenta. Skierowanie może być wystawione przez lekarzy POZ i lekarzy specjalistów.
 • Gabinet porad dietetycznych nierefundowany prze NFZ. Przeznaczony jest dla pacjentów onkologicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.
 • Poradnia prehabilitacji nierefundowana prze NFZ. Przeznaczona jest dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze przygotowywanych do leczenia operacyjnego.

* Rejestracja do Gabinetu Porad Dietetycznych i Poradni Prehabilitacji nie wymaga posiadania skierowania.

Rejestracja do poradni i gabinetu porad dietetycznych odbywa się osobiście, budynek U, wejście 3, gabinet nr 06 i 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu 683000789 lub 68300790.

Godziny pracy Poradni Żywieniowej

 • wtorek 9.00 – 15.00
 • środa   7.30 – 16.00
 • czwartek  7.30 – 15.00
 • piątek 10.00 – 14.00