Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 8 listopada 2021

Zgromadzenie Wspólników wybrało wiceprezesa ds. finansowych szpitala

8 listopada 2021 r.  wiceprezesem ds. finansowych jednogłośnie został wybrany dotychczasowy główny księgowy szpitala Pan Jarosław Sieracki.

Przypomnijmy. Zgodnie z Umową Spółki, Zarząd szpitala może się składać maksymalnie z 3 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa ds. Finansowych i Wiceprezesa ds. Rozwoju. Od 1 lipca 2018 r., czyli przez ponad trzy lata, w szpitalu funkcjonował Zarząd jednoosobowy, w osobie Prezesa dra Marka Działoszyńskiego.

Kandydata na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych rekomendowała Rada Nadzorcza Spółki, która przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne, wcześniej określając szczegółowe warunki i kryteria udziału kandydatów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz odbytych rozmów kwalifikacyjnych z dwoma kandydatami, Rada Nadzorcza postanowiła podjąć uchwałę rekomendującą Wspólnikom na kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Pana Jarosława Sierackiego.

Do zadań i obowiązków Wiceprezesa do spraw Finansowych należy m.in. nadzór nad:

  • analizą kosztów Spółki, indywidualnych kosztów pacjenta i procedur medycznych,
  • przygotowaniem ofert, sporządzaniem i rozliczaniem umów zawieranych ze zleceniodawcami świadczeń medycznych,
  • postępowaniami związanymi z konkursem ofert na świadczenia zdrowotne, usługi medyczne zlecane na zewnątrz,
  • cennikami na usługi medyczne oraz nad ich aktualizacją,
  • ofertami przygotowywanymi w ramach programów zdrowotnych
  • prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych
  • kontrola realizacji umów na świadczenia zdrowotne w zakładach leczniczych Spółki.

Ponadto, podczas Zgromadzenia Wspólnicy wyrazili zgodę na zaciągnięcie przez szpital zobowiązania o wartości powyżej 5 mln zł, dotyczącego dostawy energii w latach od stycznia 2022 do stycznia 2024 r. Szacowany koszt zakupu energii w tym okresie wynosi ponad 9,6 mln zł, co – biorąc pod uwagę dotychczasowe wydatki szpitala – oznacza 100 proc. podwyżki!

Poruszono również kwestię gwałtownie rosnącej liczby pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 (dziś 75, w tym 9 na łóżkach respiratorowych) oraz poważnych braków kadrowych w Szpitalu Tymczasowym. W wyniku apeli władz szpitala, wojewoda lubuski skierował do niego zaledwie jedną pielęgniarkę.

Prezes Marek Działoszyński poinformował, iż w związku z koniecznością przesuwania personelu medycznego z innych oddziałów do Szpitala Tymczasowego, jeszcze dziś zapadnie decyzja o ograniczeniu przyjęć planowych z Szpitalu Uniwersyteckim. To z kolei będzie skutkować mniejszymi przychodami z NFZ i pogłębiającymi się problemami finansowymi Spółki.

Wobec takich informacji, Zgromadzenie Wspólników postanowiło wystosować apel do Ministerstwa Zdrowie, NFZ oraz wojewody o:

  • pilne oddelegowanie z innych placówek personelu medycznego do Szpitala Tymczasowego
  • pokrycie strat finansowych szpitala generowanych z powodu konieczności ograniczenia przyjęć planowanych pacjentów.