Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 27 lutego 2017

Zdrowe Płuca Lubuszan – bezpłatne badania i konsultacje

Program adresowany jest do mieszkańców województwa lubuskiego w wieku 55-80 lat (według roku urodzenia), którzy palą od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie (ze wskazaniem minimum 30 tzw. paczko-lat) lub palili w przeszłości i rzucili palenie najpóźniej 15 lat temu bez wcześniejszych objawów choroby nowotworowej.

Cele Programu:

  • zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów oskrzeli i płuc oraz zmniejszenie liczby osób palących wśród mieszkańców województwa lubuskiego,
  • wzrost świadomości mieszkańców województwa lubuskiego na temat szkodliwości palenia tytoniu i jego związku z nowotworami płuc i oskrzeli,
  • zachęcenie do zaprzestania palenia tytoniu, poprzez edukację,
  • wczesne wykrycie zmian nowotworowych u jak największej liczby przebadanych osób,
  • redukcja zgonów na nowotwory płuc i oskrzeli wśród Lubuszan.

Rejestracja pacjentów do Programu odbywa się osobiście lub telefonicznie we wtorki w godz. od 10.00 do 12.00 w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc, tel. (68) 329-65-05.

Źródło finansowania – Samorząd Województwa Lubuskiego