Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 3 września 2020

Zarząd i Rada Nadzorcza z absolutorium!

Fot. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Dziś, czyli 3 września 2020 r., odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Zarząd w osobie Prezesa dra Marka Działoszyńskiego oraz pięcioosobowa Rada Nadzorcza uzyskali absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2019 r. Wspólnicy powołali także w skład Rady nowego członka. Serdecznie gratulujemy!

Pierwszego Wspólnika, czyli Uniwersytet Zielonogórski, na Zgromadzeniu Zwyczajnym reprezentował Rektor – prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, natomiast drugiego Wspólnika, czyli  woj. lubuskie – Marszałek Elżbieta Anna Polak.  

W posiedzeniu uczestniczyli także:

 • prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk – przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Tomasz Wróblewski – dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
 • Sebastian Ciemnoczołowski – główny specjalista ds. rozwoju szpitala
 • Jarosław Sieracki – główny księgowy szpitala
 • Sylwia Malcher-Nowak – kierownik biura zarządu szpitala 

Prezes Marek Działoszyński przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności szpitala w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Poinformował, iż w tym czasie powołano do życia nowe komórki organizacyjne szpitala, w tym: Dział Świadczeń Medycznych zajmujący się m.in. rozliczeniami świadczeń z NFZ, Call Center do usprawnienia kontaktu z pacjentami i umożliwienia telefonicznej rejestracji do poradni, zakontraktowano trzy nowe poradnie specjalistyczne (alergologii dziecięcej, ginekologii onkologicznej, patologii ciąży), dzięki środkom ministerialnym utworzono pierwszy w Lubuskiem Bank Mleka, który tylko w 2019 r. pozyskał 245 litrów tego drogocennego płynu od 27 wolontariuszek.

W 2019 r. zwiększyło się w szpitalu zatrudnienie, m.in. pozyskano 10 osób z tytułami naukowymi (obecnie jest ich 50), w tym 3 z tytułem prof. zwyczajnego. Zatrudniono również nowych kierowników takich oddziałów jak:

 • Kliniczny Oddział Urologii
 • Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii
 • Kliniczny Oddział Położniczo-Ginekologiczny
 • Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej 
 • Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

W 2019 r. Szpital udzielił pacjentom 58 401  hospitalizacji, tj. o 4 046 więcej niż w 2018 r. Poradnie specjalistyczne udzieliły 112 628 porad, tj. o 6 222 więcej niż w 2018 r., zaś na Centralnym Bloku Operacyjnym wykonano 14 071 zabiegów, tj. o 178 więcej niż w 2018 roku. Odebrano 1570 porodów.

Prezes Zarządu poinformował, iż rok 2019 Szpital zakończył stratą netto w wysokości 3.788.898,03 zł. Zauważył  jednak, iż wpływ na to miała m.in. sytuacja z połowy roku, gdy placówka borykała się z ogniskiem bakterii Klebsiella Pneumoniae NDM. To wówczas, decyzją sanepidu, szpital musiał przez 2 tygodnie zupełnie wstrzymać przyjęcia pacjentów, a w późniejszym okresie ograniczyć pracę wielu oddziałów. Straty z tego tytułu zostały oszacowane na około 5 mln zł.  Prezes Marek Działoszyński podkreślił także, iż w 2019 r. szpital przeznaczył na inwestycje i zakupy m.in. aparatury, środki własne w wysokości 5 mln zł, zaś łączna  wartość planu inwestycyjnego opiewała na rekordową kwotę 73.938.246.95 zł. 

Wśród zrealizowanych lub w trakcie realizacji inwestycji i zakupów należy wymienić:

 • Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z. o. o. – wg harmonogramu
 • Modernizacja Budynku L – etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. o. o.
 • Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca
 • Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala
 • Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala
 • Zakup środków trwałych niskocennych
 • Modernizacja linii kablowych zasilających budynek E
 • Zakup karetki
 • Zakup sprzętu medycznego dla Centralnego Bloku Operacyjnego
 • Zakup pierwszego wyposażenia dla Klinicznego Poddziału Onkologii
 • Zakup aparatu ultrasonograficznego wraz z osprzętem dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 • Zakup systemu chłodzenia skóry głowy (czepki onkologiczne) wraz z wyposażeniem dla Klinicznego Oddziału Onkologicznego
 • Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Centralnego Bloku Operacyjnego
 • Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby oddziałów szpitalnych
 • Przebudowa pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w budynku U
 • Modernizacja systemu wentylacji w Centralnej Endoskopii
 • Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Wykonanie nowego przyłącza wody do budynku C1
 • Zakup stacji planowania leczenia dla Zakładu Radioterapii
 • Zakup aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz stacji uzdatnia wody dla Stacji Dializ
 • Zakup aparatury medycznej: defibrylator, systemy pomp infuzyjnych, aparaty do hemodializy
 • Zakup dwóch pralnico-wirówek z barierą higieny
 • Zakup sprzętu komputerowego
 • Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem LEX i jego wdrożeniem
 • Wyposażenie/doposażenie oddziałów rehabilitacji neurologicznej w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback w 2019.

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników podjęto również uchwały w sprawie przyjęcia darowizny od WOŚP, a konkretnie aparatu USG oraz dwóch RTG.

Decyzją Wspólników, z funkcji członka Rady Nadzorczej odwołano Panią Aleksandrę Lipińską, którą zastąpi Pani Ewa Karasińska.