Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Zakład Patomorfologii

Lokalizacja Zakładu Patomorfologii:

 • Pawilon „O”, wejście od ul. Zyty
 • czynny: Poniedziałek – Piątek w godz.7.00-14.35

Zakład Patomorfologii jest ośrodkiem diagnostycznym wykonującym badania na rzecz Oddziałów Szpitala i Poradni Przyszpitalnych oraz innych podmiotów mających podpisaną umowę ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze.

Jest jednym z nielicznych świadczeniodawców diagnostyki patomorfologicznej na terenie województwa lubuskiego. Współpracuje z doświadczonymi diagnostami w dziedzinie patomorfologii w różnych ośrodków medycznych w Polsce oraz prowadzi badania naukowe we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. Posiada możliwość kształcenie specjalizacyjnego (możliwe jest także odbywanie staży cząstkowych w innych specjalizacjach).

Zakład Patomorfologii wyposażony jest w nowoczesną aparaturę (linia technologiczna Leica) oraz posiada wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel, dzięki czemu zapewnia wysoką jakość usług.

Zakład Patomorfologii posiada licencję (Licencja nr 13/2019 z dnia 18.09.2019 r.) Komisji Polskiego Towarzystwa Patologów ds. Licencjonowania Zakładów/Pracowni Patomorfologii na:

 • badania histopatologiczne,
 • immunohistochemiczne,
 • cytologiczne,
 • badania sekcyjne.

W ramach Zakładu Patomorfologii funkcjonują następujące pracownie:

 • Pracownia Histopatologiczna,
 • Pracownia Cytodiagnostyczna,
 • Pracownia sekcyjna
 • Pracownia Immunohistochemii i Biologii Molekularnej.

Zakład Patomorfologii oferuje następujące rodzaje badań:

1. Histopatologia z badaniami:

 • histochemicznymi,
 • immunohistochemicznymi,
 • badania śródoperacyjne,

2. Cytodiagnostyka z badaniami:

 • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa: guzy palpacyjne, guzy położone głęboko (pod kontrola USK i TK),
 • cytologia złuszczeniowa: rozmazy płynów z jam ciała, cytologia szyjki macicy.

3. Barwienie preparatów cytologicznych

4. Konsultacje preparatów histopatologicznych i cytologicznych

5. Badania autopsyjne

Kontakt z Zakładem Patomorfologii:

 • e-mail: ln@szpital.zgora.pl
 • Kierownik Zakładu Patomorfologii dr n. med. Roman Monczak, (68) 32 96 338
 • Sekretariat Zakładu Patomorfologii, (68) 32 96 338