Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 26 czerwca 2020

Wybory Prezydenta RP w naszym szpitalu

Przed nami wybory prezydenckie. Zgodnie z tradycją, udział w nich będą mogli również wziąć nasi hospitalizowani pacjenci. Lokal wyborczy dla pacjentów szpitala będzie mieścił się w budynku głównym, na Klinicznym Oddziale Chorób Wewnętrznych, w Sali Konferencyjnej i będzie otwarty od godziny 7.00 do  9.00 i od 19.00 do 21.00. W godzinach 9.00 – 19.00 zostanie przeprowadzone głosowanie na poszczególnych oddziałach przy pomocy urny pomocniczej.

Przypominamy, że wszystkie osoby uczestniczące w głosowaniu powinny posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.

Na spisie wyborców znajdą się pacjenci przyjęci do szpitala do 25 czerwca. Osoby przyjęte w dniach 26 lub 27 czerwca zostaną dopisane do spisu przez członków komisji wyborczej. Natomiast osoby, które przybędą do szpitala w dniu wyborów, będą mogły głosować tylko na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Osoby wypisane ze szpitala po sporządzeniu spisu mogą głosować w miejscu stałego zamieszkania po okazaniu dokumentu potwierdzającego fakt opuszczenia szpitala przed dniem wyborów (karta informacyjna, wypis).