Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 11 października 2019

Wybory do Sejmu i Senatu w naszym szpitalu. Jak głosować

Przed nami wybory do Sejmu i Senatu. Tradycyjnie także nasi hospitalizowani pacjenci będą mogli wziąć w nich udział.

Lokal wyborczy dla pacjentów szpitala będzie mieścił się w budynku głównym, na Oddziale Wewnętrznym, w Sali Konferencyjnej budynek „C” i będzie otwarty od godziny 7 do  9 i od 17 do 21. W godzinach 9 – 17 zostanie przeprowadzone głosowanie na poszczególnych oddziałach przy pomocy urny pomocniczej. W tym głosowaniu będą mogły wziąć udział osoby obłożnie chore oraz osoby mające trudności w poruszaniu się. Przypominamy, że wszystkie osoby uczestniczące w głosowaniu powinny posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.

Spis wyborców sporządzony przez Prezydenta Miasta Zielona Góra sporządzony został w oparciu o wykaz pacjentów przebywających w szpitalu w dniu 8 października 2019 roku i wykaz uzupełniający z dnia 10 października. W konsekwencji osoby ujęte w spisie zostaną wykreślone ze spisów w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w szpitalu. Osoby, które przybędą do szpitala w dniu wyborów, będą mogły głosować tylko na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Osoby wypisane ze szpitala po sporządzeniu spisu mogą głosować w miejscu stałego zamieszkania po okazaniu dokumentu potwierdzającego fakt opuszczenia szpitala przed dniem wyborów (karta informacyjna, wypis). Jedynie mieszkańcy Zielonej Góry, którzy opuszczą szpital w dniu 9, 10 października 2019 roku oraz 11 października 2019 roku do godziny 11 będą dopisani do spisu wyborców w miejscu zamieszkania na listach dodatkowych.