Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 12 października 2023

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Jak głosować w naszym szpitalu

Przed nami wybory do Sejmu i Senatu. Tradycyjnie także nasi hospitalizowani pacjenci będą mogli wziąć w nich udział.

Lokal wyborczy dla pacjentów szpitala będzie mieścił się w budynku głównym „C”, na Klinicznym Oddziale Chorób Wewnętrznych z pododdziałami Diabetologii, Endokrynologii i Gastroenterologii, w Sali Konferencyjnej. Będzie otwarty w godzinach 07:00 – 9:00 i 19:00 – 21:00.

W godzinach 9.00 – 19.00 zostanie przeprowadzone głosowanie na poszczególnych oddziałach przy pomocy urny pomocniczej.


Wszystkie osoby uczestniczące w głosowaniu winny posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.

Spis wyborców sporządzony przez Prezydenta Miasta Zielona Góra obejmuje pełnoletnich pacjentów będących obywatelami polskimi. Spis sporządzony jest w oparciu o wykaz pacjentów przebywających w szpitalu w dniu 12 października 2023 r. i wykaz uzupełniający z dnia 14 października 2023 r. Wykaz pacjentów przybyłych po 12.10.2023 r., a przed dniem głosowania otrzyma Przewodniczący Komisji. W konsekwencji osoby ujęte w spisie zostaną wykreślone ze spisów w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w szpitalu.

Osoby, które przybędą do szpitala w dniu wyborów, będą mogły głosować tylko na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Osoby wypisane ze szpitala po sporządzeniu spisu mogą głosować w miejscu stałego zamieszkania po okazaniu dokumentu potwierdzającego fakt opuszczenia szpitala przed dniem wyborów (karta informacyjna, wypis).