Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 21 grudnia 2021

Większe wsparcie naszego szpitala. Lubuscy radni przyjęli budżet

Radni Województwa Lubuskiego przyjęli budżet na 2022 r. Znalazły się w nim środki finansowe wspierające służbę zdrowia w tym nasz szpital.

W przyszłorocznym budżecie woj. lubuskiego zaplanowano dochody na poziomie 677 mln zł, z czego dochody z PIT na poziomie 37,7 mln zł oraz CIT 159,4 mln zł. Wydatki zaś na poziomie 774,4 – z czego 43,8 proc. to wydatki majątkowe. Deficyt zaplanowano na poziomie 97,5 mln zł.

Ze środków zapisanych w budżecie województwa samorząd województwa realizować będzie projekty priorytetowe zapisane w Strategii Rozwoju Województwa.

Na ochronę zdrowia samorząd zamierza przeznaczyć 72,1 mln zł. W ubiegłym roku było to 22,3 mln zł. Ten wzrost spowodowany jest pozyskaniem 30 mln zł z Polskiego Ładu na przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim. Ponadto, po 6,5 mln zł trafi do lecznic w Zielonej Górze (modernizacja budynku onkologii) oraz Gorzowie Wlkp. (modernizacja zakładu patomorfologii).

Samorząd kontynuować będzie wsparcie kształcenia lekarzy oraz pielęgniarek (3,8 mln zł) oraz wsparcie stypendialne dla studentów tych kierunków (1,6 mln zł). Samorząd wesprze także szpitale: w Torzymiu (2 mln zł na utworzenie Ośrodka Geriatrii), w Ciborzu (951 tys. zł na termomodernizację obiektów) oraz Lubuskie Centrum Ortopedii (200 tys. zł na zakup sprzętu). Nadal realizowane będą programy profilaktyczne: in vitro – 500 tys. zł oraz szczepienia przeciwko grypie dla seniorów – 800 tys. zł.