Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 26 maja 2022

Ważny sprzęt dla radioterapii dzięki wsparciu samorządu woj. lubuskiego

Zakład Radioterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze wzbogaci się o nowy analizator pola promieniowania. Jest to urządzenie ważne dla zachowania bezpieczeństwa pacjentów onkologicznych.

Samorząd woj. lubuskiego na zakup analizatora przeznaczył 1 mln zł. Jak podkreśliła marszałek Elżbieta Anna Polak, samorząd nie tylko promuje zdrowy styl życia, ale również bardzo mocno inwestuje w infrastrukturę szpitali, w tym sprzęt wysokospecjalistyczny Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, w jego kadrę medyczną, a także studentów kierunku lekarskiego.

– Tylko w tym roku Sejmik Województwa Lubuskiego przeznaczył na wsparcie inwestycyjne dla szpitala prawie 10 mln zł – na onkologię, doposażenie Centralnej Sterylizatornii, wyposażenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. W ramach tego wsparcia przeznaczyliśmy 1 mln zł na analizator pola promieniowania. Jest to bardzo ważne urządzenie dla oddziału radioterapii szpitala – podkreśliła.

Wiceprezes ds. finansowych szpitala, Jarosław Sieracki, dziękując za dotację wyjaśnił, że urządzenie jest potrzebne, by zapewnić bezpieczeństwo leczenia pacjentów w szpitalu.

– Każdy sprzęt na radioterapii wymaga czasami naprawy. Ten analizator służy temu, aby wyniki pomiaru pozwalały użytkować sprzęt, który znajduje się w tym zakładzie, zarówno ten nowy, jak i ten po serwisie. Dodał, że dzięki wsparciu samorządu województwa możemy obecnie używany analizator wymienić na całkiem nowy.

Analizator pola promieniowania (inaczej system dozymetryczny kontroli akceleratorów) służy do zapewniania bezpieczeństwa leczonych pacjentów. Jest to kontrola na najwyższym poziomie. Pozwala bowiem zweryfikować, czy to, co wyświetla aparat jest faktycznie dawką emitowaną podczas napromieniania pacjenta. Jest to też jedyny sposób na sprawdzenia, czy akcelerator działa prawidłowo. Obecne techniki napromienia są niezwykle skomplikowane i wyrafinowane. Dlatego konieczne jest korzystanie z narzędzi umożliwiających kontrolę tego procesu.

Zakład Radioterapii istnieje od ponad 40 lat i jest jednym z dwóch ośrodkiem zajmującym się leczeniem energią promienistą w województwie lubuskim. Dzięki stałemu rozwojowi, doposażaniu w nowoczesny sprzęt i kształceniu kadry, daje mieszkańcom Ziemi Lubuskiej możliwość z korzystania z poprawnego i nowoczesnego leczenia chorób nowotworowych przy użyciu promieniowania jonizującego. Jego kierownikiem jest obecnie dr n. med. Róża Poźniak-Balicka.