Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 2 grudnia 2019

W naszym szpitalu powstanie pracownia hemodynamiki

Dzięki pracowni możliwa będzie realizacja wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie kardiologii, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, położnictwa i ginekologii oraz neurologii. Koszt utworzenia pracowni to niemal 10 mln zł, z czego zakup aparatury pochłonie ponad 6 mln zł. Pracownia ma działać już w połowie 2020 r.

W tego typu pracowni przywraca się sprawność układu krwionośnego pacjentów ze schorzeniami zarówno serca, mózgu, kończyn jak i pozostałych organów i układów. W ramach kardiologii będzie tu wykonywana diagnostyka inwazyjna i leczenie zawałów (koronarografia i koronaroplastyka) w neurochirurgii – zabiegi endowaskularne w chorobach naczyń mózgowych, w chirurgii naczyniowej – zabiegi endowaskularne naczyń obwodowych oraz endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty piersiowej, brzuszno – piersiowej i brzusznej , w położnictwie i ginekologii  –  embolizacja narządowa bez użycia leków, a w neurologii – trombektomie.

– Ambicją i celem naszego zespołu lekarskiego było posiadanie własnej pracowni hemodynamiki. Jest to przedsięwzięcie istotne przede wszystkim z medycznego punktu widzenia, dzięki czemu rozwijanych będzie wiele specjalistycznych procedur. Mamy odpowiedni potencjał medyczny, by takie procedury rozwijać. Jesteśmy ponadto szpitalem uniwersyteckim i w związku z tym otwiera się także możliwość szkolenia potencjalnych specjalistów z tej dziedziny. Chcemy doprowadzić do tego, że będziemy wiodącym ośrodkiem hemodynamiki w województwie – powiedział dr Marek Działoszyński, Prezes Zarządu szpitala.

Dr n. med. Szymon Jurga, kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii, powstanie pracowni nazwał krokiem milowym w rozwoju szpitalnej neurologii. – Dzięki pracowni będziemy mogli leczyć pacjentów wewnątrznaczyniowo, co zapewni im większe bezpieczeństwo neurologiczne. Otworzy nam to także furtkę do dołączenia do pilotażowego programu mechanicznego leczenia udaru mózgu, a warto dodać, że nasze województwo jest jedynym, które do tej pory nie jest objęte tym programem – podkreślił.

– Otwarcie własnej pracowni hemodynamiki – i to w dodatku wyposażonej w dwa angiografy – znacząco zwiększy bezpieczeństwo pacjentów z chorobami serca. Będą ono mogli ponadto korzystać  z większego zakresu usług – podkreślił lek. med. Paweł Jesionowski, kierownik Klinicznego Oddziału Kardiologii.

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz, kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej, wymienił z kolei zabiegi, które będą mogły być wykonywane w pracowni. To m.in. zabiegi w tętnicach szyjnych, tętniaki aorty, tętniaki kończyn dolnych, niedokrwienia kończyn dolnych i górnych.

Pracownię stworzy od podstaw firma Partner 4 Medicine z Leszna. Ta sama firma była wykonawcą jednej z najnowocześniejszych w kraju sali hybrydowej na Centralnym Bloku Operacyjnym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

W ramach umowy firma zobowiązała się m.in. do opracowania projektu, wykonania robót budowlanych i remontowych pomieszczeń, wyposażenia ich, a  także dostawy aparatury medycznej i uruchomienia pracowni hemodynamiki. Rozpoczęcie prac – początek grudnia br.

– Wchodzimy w najistotniejszy dla nas etap realizacji inwestycji. Jest to dla nas zadanie bardzo wymagające, ale jestem przekonany, że współpracując razem ze szpitalem jesteśmy w stanie zrealizować je na czas. Wiemy, że dla lecznicy jest to bardzo ważne, a to pacjenci będą najważniejszymi recenzentami naszej pracy. Pojawi się tu sprzęt najlepszej jakości – zapewnił Adrian Michalak Prezes Zarządu firmy Partner 4 Medicine.

Ogólna powierzchnia zaplanowana na adaptację pomieszczeń dla pracowni hemodynamiki wynosi 163m2. W tym celu wykorzystane zostaną pomieszczenia po administracji, gdzie jeszcze niedawno mieścił się m.in. gabinet prezesa.

Koszt utworzenia pracowni to niemal 10 mln zł, z czego zakup aparatury pochłonie ponad 6 mln zł (w tym angiograf kardiologiczny za 2,7 mln i angiograf naczyniowy za 3,3 mln zł), reszta to koszt prac projektowych i  budowlanych wraz z wyposażeniem. Źródło finansowania – kredyt plus środki własne.

Zalety posiadania przez szpital własnej pracowni hemodynamiki:

  • możliwość rezygnacji ze świadczeń w pracowni radiologii zabiegowej zewnętrznej firmy (obecnie są one realizowane na terenie szpitala, jednak przez podwykonawcę)
  • realizacja wysokospecjalistycznych świadczeń finansowanych przez NFZ
  • realizacja celów dydaktycznych wobec studentów kształcących się w ramach Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • wprowadzanie nowych technik i metod leczenia, rozwój medycyny w regionie
  • posiadanie pracowni jest warunkiem realizacji ministerialnego programu leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą trombektomii mechanicznej.