Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 7 sierpnia 2019

Uwaga! Ważny komunikat

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze informuje, iż w ostatnim czasie na dwóch oddziałach tj. Klinicznym Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Klinicznym Oddziale Neurochirurgii, u kilku pacjentów stwierdzono zakażenie bakterią Klebsiella pneumoniae NDM. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż pierwotnym źródłem zakażenia był pacjent przyjęty ze szpitala spoza woj. lubuskiego.

W związku z powyższym, na terenie całego szpitala – ze szczególnym uwzględnieniem tych dwóch oddziałów – wdrożono odpowiednie procedury  mające na celu wyeliminowanie ognisk zakażenia oraz zapobiegniecie rozprzestrzenia się bakterii, tj.:

  • wprowadzono ścisły reżim sanitarny wśród personelu oraz chorych,
  • wszyscy pacjenci wymienionych oddziałów poddawani są regularnie badaniom epidemiologicznym (to samo dotyczy personelu, u którego nie stwierdzono do tej pory nosicielstwa bakterii),
  • badani na obecność Klebsiella pneumoniae NDM są również wszyscy pacjenci przyjmowani na pozostałe oddziały, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przebywali w innych szpitalach.

Ryzyko zakażenia osób zdrowych, które odwiedzają chorych przebywających w szpitalu jest niewielkie, jednak prosimy rodziny o ograniczenie wizyt, a także przestrzeganie takich zasad jak dokładne mycie rąk wodą z mydłem po opuszczeniu sali chorych oraz korzystanie z dostępnych w szpitalu środków dezynfekujących.

O sprawie powiadomieni zostali: Powiatowa i Wojewódzka Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna, Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, wojewódzki konsultant ds. mikrobiologii oraz Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystkie służby na bieżąco są informowane o rozwoju sytuacji. Ponadto odbyły się dwa spotkania z wszystkimi zainteresowanymi instytucjami, na których  szczegółowo omówiono zaistniałą sytuację  i uzgodniono dalszy tok postępowania. 

Równocześnie informujemy, iż w celu opanowania ogniska epidemiologicznego,  zapadła decyzja o wstrzymaniu przyjęć pacjentów na ww. oddziałach, do odwołania.