Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 22 grudnia 2016

Szpitale znów się szkolą

Gospodarka finansowa, kwestie podatkowe, zmiany w polityce rachunkowości – to główne tematy szkolenia, jakie Samorząd Województwa zorganizował dla podległych przychodni i szpitali. W szkoleniu wzięła udział kadra kierownicza i księgowi jednostek

19-20 grudnia 2016 r. w Zielonej Górze odbyło się drugie w tym roku szkolenie z zakresu gospodarki finansowej podmiotów działalności leczniczej prowadzonych w formie sp zoz i spółek z o.o. Organizatorem obu szkoleń dedykowanych kadrze kierowniczej nadzorowanych przez Samorząd Województwa jednostek ochrony zdrowia był Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Głównym celem dwudniowego spotkania było poszerzenie wiedzy i kompetencji pracowników służb finansowo-księgowych i doskonalenie umiejętności menedżerskich oraz doradztwo w zakresie gospodarki finansowej.

Program szkolenia obejmował:

I Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w związku z nowelizacją ordynacji podatkowej.

 1. Podwyższenie limitu zwolnienia z VAT.
 2. Ograniczenie kwartalnego rozliczania VAT.
 3. Usunięcie zwolnienia z VAT dla usług pomocniczych.
 4. Rozszerzenie zakresu stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia:

– opodatkowanie usług budowlanych.

 1. Doprecyzowanie przesłanek warunkujących wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych.
 2. Wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku.
 3. Zaostrzenie sankcji przewidzianej w KKS w związku z wystawianiem tzw. pustych faktur oraz posługiwanie się nimi.

II Zmiany w polityce rachunkowości związane z e-kontrolą podatkową.

 1. Aktualizacja instrukcji obiegu dokumentów.
 2. Określenie powiązań pomiędzy ewidencją księgową a ewidencją VAT.

III Najnowsze orzecznictwo i interpretacje MF w zakresie VAT.

IV Rachunek kosztów w zarządzaniu podmiotami leczniczymi- dostosowanie jednostki do zmian przepisów.

 1. Podstawy prawne.
 2. Podmioty zobligowane do liczenia kosztów wg standardu.
 3. Rejestracja kosztów rzeczywistych w systemie finansowo-księgowym.
 4. Powiązanie struktury organizacyjnej z wykazem ośrodków kosztów.
 5. Grupowanie kosztów prostych do zidentyfikowanych grup zasobów ekonomicznych.
 6. Planowane koszty obiektów wchodzące w skład świadczeń opieki zdrowotnej.
 7. Określenie zasad rozliczania kosztów rzeczywistych w systemie finansowo-księgowym.
 8. Zarządzenie kierownika podmiotu leczniczego w sprawie ewidencji i rozliczenia kosztów.
 9. Dane wyjściowe do kalkulacji kosztów świadczeń opieki zdrowotnych w module kontrolingowym.

Wykłady przeprowadzili wykładowcy z wyłonionego na drodze rozeznania rynku Centrum Szkoleniowego KONSULTANT s.c., które w branży szkoleniowej funkcjonuje już ponad dekady.