Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Informacje

  • Firma: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Skróty firmy: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego sp. z o. o. i Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze sp. z o. o.
  • Siedziba i adres firmy: 65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26
  • Prezes Zarządu: dr Marek Działoszyński
  • KRS: wpisany przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000 596211
  • NIP 9731025315
  • REGON: 970773231
  • Rachunek bankowy: 55 1500 1810 1218 1004 2711 0000
  • Kapitał zakładowy: 10 300,00 zł (dziesięć tysięcy trzysta złotych 00/100)