Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Pracownicy samodzielni

Stanowiska samodzielne i obsada

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

Inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

Inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej:

Inspektor do spraw ochrony radiologicznej:

Pełnomocnik Prezesa ds. Zarządzania Jakością:

Pełnomocnik do spraw Praw Pacjenta:

Inspektor Ochrony Danych:

Farmakolog:

Specjalista – koordynator ds. Leczenia Onkologicznego:

Starszy referent-koordynator ds. Leczenia onkologicznego:

Audytor wewnętrzny:

Rewident zakładowy:

  • Dariusz Kowalski
  • e-mail: nk3@szpital.zgora.pl