Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 7 grudnia 2020

Szpital Tymczasowy przy Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze – organizacja i zasady działania

Fot. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Szpital Tymczasowy został stworzony dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-COV-2. Mieści się na terenie Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. , w budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka (CZMiD). W strukturze Oddziału Szpitala Tymczasowego wydzielono trzy części:

 • IZBĘ PRZYJĘĆ – Punkt Przyjęć Pacjentów z COVID-19 – na którą trafiają pacjenci w pierwszej kolejności w celu wstępnej diagnostyki i potwierdzenia konieczności przyjęcia do szpitala.
 • PODODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY dla pacjentów z COVID-19 – na którym znajdują się pacjenci w stanie stabilnym potrzebujący jednak stałego nadzoru medycznego i leczenia.
 • PODODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII dla pacjentów z COVID-19 – pacjenci w stanie ciężkim, którzy wymagają intensywnej terapii i leczenia za pomocą respiratorów lub intensywnej tlenoterapii.

Informacje dla placówek medycznych

Zasady przyjęcia i pobytu pacjentów w Szpitalu Tymczasowym:

 1. Przyjmowani będą wyłącznie pacjenci z potwierdzonym zakażeniem Sars Cov-2 posiadający skierowanie do szpitala.
 2. Przyjmowani będą pacjenci wymagający wspomagania oddechowego także z wielochorobowością, pod warunkiem ustalonego rozpoznania i wdrożonego leczenia (Szpital Tymczasowy nie ma możliwości pełnej diagnostyki schorzeń towarzyszących oraz zaopatrzenia specjalistycznego zabiegowego).
 3. Szpital Tymczasowy nie posiada SOR i nie przyjmuje pacjentów z podejrzeniem Covid- 19 oraz wymagających diagnostyki innych schorzeń.
 4. Nie będą przyjmowani pacjenci, których stan pozwala na leczenie w analogicznych oddziałach covidowych w pobliżu miejsca zamieszkania!!!
 5. Szpital Tymczasowy nie przyjmuje pacjentów:
  1. z aktywną, niekontrolowaną, przewlekłą chorobą psychiczną i psychozą.
  2. w stanie upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami,
  3. z zaawansowanymi zespołami otępiennymi,
  4. z współistniejącymi chorobami zakaźnymi i patogenami alarmowymi,
  5. z nabytymi i wrodzonymi zespołami obniżonej odporności.

Jeśli chcecie Państwo kierować pacjentów do naszej jednostki, prosimy najpierw o kontakt telefoniczny pod numerem +48 883 112 023.

Informacje dla rodzin pacjentów

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pacjentów w Szpitalu Tymczasowym możliwość kontaktu z bliskimi jest w obecnych warunkach ograniczona. W celu zapewnienia stałego kontaktu z bliskimi dozwolone jest posiadanie przez pacjenta telefonu komórkowego, o ile stan neurologiczny i psychiczny pacjenta będzie na to pozwalał.

Informujemy, że ze względu na duże obciążenie pracą, nie będą odbierane połączenia telefoniczne od rodzin pacjentów. Aby umożliwić kontakt rodziny z personelem medycznym, wprowadziliśmy zasadę polegającą na tym, że wyznaczony lekarz łączy się telefonicznie z rodziną pacjenta w godzinach popołudniowo-wieczornych na jeden numer telefonu podany przez pacjenta w chwili przyjęcia. Do uzyskania informacji rodzina powinna wyznaczyć jedną osobę – decyzję, kto to będzie, podejmuje w pierwszej kolejności pacjent.

Prosimy o przestrzeganie tej zasady, ponieważ w aktualnej sytuacji epidemicznej i przy pełnym obłożeniu szpitala oraz niewielkiej liczbie personelu medycznego, nie jesteśmy w stanie informować wszystkich zainteresowanych osób. Umożliwi to także uniknięcie chaosu informacyjnego.

Prosimy rodziny naszych pacjentów o współpracę oraz wytypowanie tych członków rodziny, którzy czują się przygotowani emocjonalnie i intelektualnie, do pełnienia funkcji odbierania i przekazywania informacji.

W obecnej sytuacji epidemicznej, w związku z ogromną liczbą zakażeń i ogromnym obciążeniem pracą personelu Szpitala Tymczasowego, nie ma możliwości bezpośrednich kontaktów osobistych w postaci wizyt w poszczególnych oddziałach Szpitala Tymczasowego. Jeżeli dojdzie do zmniejszenia liczby zakażeń i odciążenia szpitala, taka możliwość zostanie przywrócona.

Istnieje możliwość dostarczania pacjentom przesyłek od rodzin zawierających najpotrzebniejsze rzeczy. Prosimy o przekazywanie ich do Izby Przyjęć Szpitala Tymczasowego. Paczki muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem pacjenta. Przedmioty osobiste Państwa bliskich, które nie będą potrzebne, prosimy odbierać z Izby Przyjęć, a te, które muszą zostać w depozycie szpitalnym, będą przechowywane w bezpiecznym miejscu. Na Państwa prośbę będzie możliwość ich odbioru (przypominamy jednak, że przedmioty te mogą być źródłem dalszego zakażenia).

Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to czas wyjątkowo trudny i niepewny dla pacjentów oraz ich bliskich. Nie pozostajemy na to obojętni. Do Państwa dyspozycji wyznaczyliśmy zespół psychologów, do których będziecie Państwo mogli zadzwonić, podzielić się swoimi obawami i uzyskać pomoc (tel. 883 112 380).

Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i współpracę.