Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 10 maja 2018

Światowej klasy sprzęt na oddziale laryngologii

Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii naszego Szpitala, dzięki darowiźnie przekazanej przez firmę ADB pozyskał nowoczesny sprzęt do leczenia operacyjnego – tzw. neuronawigację oraz nowoczesne urządzenie do śródoperacyjnego monitorowania czynności nerwu twarzowego. Inwestycja została sfinansowana z prywatnych środków właściciela i zarządu ADB. Zakup nowoczesnego sprzętu znacznie wzbogaci możliwości operacyjne oddziału i zmniejszy ryzyko wystąpienia bardzo groźnych powikłań czy niepowodzeń leczenia. Spodziewane korzyści to lepsza dostępność pacjentów naszego województwa do leczenia na poziomie europejskim i krótszy czas oczekiwania na leczenie niż w innych ośrodkach.  Dla wielu pacjentów będzie to jedyną szansą leczenia, ponieważ nie stać ich na wyjazdy do ośrodków w innych regionach. 

W briefingu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu firmy ADB:

  • Andrzej Rybicki – Prezes Naczelny Grupy ADB,
  • Adam Biniszkiewicz – Prezes Zarządu ADB Polska Sp. z o. o.,
  • Anna Ignatowicz – Wiceprezes Zarządu ADB Polska Sp. z o. o.
  • Jacek Galik – Wiceprezes Zarządu ADB Polska Sp. z o. o.
  • Małgorzata Boroń-Ott i Krzysztof Biliński – członkowie Zarządu Grupy ADB.

W imieniu naszego szpitala darczyńcom serdecznie podziękował Prezes Zarządu dr Marek Działoszyński, zaś o zaletach sprzętu światowej klasy opowiedzieli lekarze: Kierownik Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii  lek. med. Witold Maciej Iciek oraz lek. med. Przemysław Stachowiak.

Podkreślili, iż urządzenia będą wykorzystywane w wysokospecjalistycznych operacjach endoskopowych głowy i szyi z zakresu otolaryngologii, neurochirurgii i chirurgii szczękowo-twarzowej oraz operacjach nowotworów ślinianek i operacjach uszu. Co ważne, mogą służyć również do leczenia najmłodszych pacjentów.

Czym jest neuronawigacja? Służy do obrazowania w czasie rzeczywistym położenia narzędzi chirurgicznych, którymi posługuje się operator na trójwymiarowym obrazie tomografii komputerowej. Pozwala to lekarzowi  niezwykle precyzyjnie koordynować wykonywane czynności poprzez analizę obrazu przekazywanego z endoskopu i jednoczesne uwidocznienie struktur operowanych na obrazie tomografii komputerowej. 

Umożliwia to bezpieczne operowanie obszarów z zakresu zatok nosa, podstawy czaszki mózgu i uszu, które dotychczas były niedostępne dla chirurga. Dzięki rozwojowi medycyny pacjent jest leczony endoskopowo przez nozdrza, leczenie nie wymaga cięć z zewnątrz, nie narusza struktur kostnych, nie pozostawia blizn.

Głowa jest obszarem o niezwykle skomplikowanej anatomii. Operując zatoki chirurg porusza się w obszarze pudełka od zapałek, gdzie za cienką ścianką, znajdują się struktury oka, nerwy wzrokowe czy tętnice szyjne doprowadzające krew do mózgu. Powikłania w postaci uszkodzenia tych struktur mogą wiązać się z utratą wzroku, krwotokiem kończącym się śmiercią chorego lub naruszeniem tkanki mózgowej. Neuronawigacja znacznie redukuje ryzyko wystąpienia tych powikłań. Operator na żywo widzi jak daleko znajduje się od wyżej wymienionych struktur, ile tkanki może bezpiecznie usunąć czy naprawić.

Zakup nowoczesnego sprzętu znacznie wzbogaci możliwości operacyjne oddziału i zmniejszy ryzyko wystąpienia bardzo groźnych powikłań czy niepowodzeń leczenia. Spodziewane korzyści to lepsza dostępność pacjentów naszego województwa do leczenia na poziomie europejskim i krótszy czas oczekiwania na leczenie niż w innych ośrodkach.  Dla wielu pacjentów będzie to jedyną szansą leczenia, ponieważ nie stać ich na wyjazdy do ośrodków w innych regionach. 

ADB Polska Spółka z o.o.

ADB projektuje, rozwija i dostarcza kompleksowe rozwiązania dla interaktywnej telewizji cyfrowej, sieci szerokopasmowych oraz rynku IoT. Łącząc innowacyjność, szeroką wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie projektowania oprogramowania i sprzętu z oczekiwaniami użytkowników, ADB oferuje niezawodne i w pełni zintegrowane produkty, gwarantując terminowość wdrożenia i aktywne wsparcie posprzedażowe.

Firma jest cenionym partnerem dla największych operatorów oraz dostawców usług telewizyjnych i telekomunikacyjnych na całym świecie. ADB zatrudnia 550 osób. Główne centrum badawczo-rozwojowe znajduje się w Polsce (największe biuro w Zielonej Górze przy Trasie Północnej, ponadto w Poznaniu i Katowicach). Kwatera główna Grupy ADB mieści się w Szwajcarii (w Genewie). Firma posiada także centrum badawczo-rozwojowe w Mediolanie we Włoszech, oddział operacyjny w Tajpej na Tajwanie, a także liczne biura handlowe w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii

Oddział posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu nowotworów głowy i szyi. Wykonano na nim już ponad 1000 operacji usunięcia raka krtani. Lekarze, którzy na nim pracują zajmują się leczeniem pacjentów z nowotworami ucha, twarzy, usuwaniem rozległych guzów szyi i gardła.  Liczną grupę pacjentów oddziału  stanowią dzieci, które leczone są operacyjnie z powodu chorób migdałków i niedosłuchu, a metodami endoskopowymi w przypadku powikłań zapaleń zatok zajmujących oczodół, gałkę oczną, opony mózgowe czy mózg. 

Na oddziale zatrudnionych jest pięciu lekarzy specjalistów i kierownik. Oddział zajmuje się również kształceniem przyszłych specjalistów. Aktualnie w oddziale kształci się czworo lekarzy rezydentów. 

W możliwościach operacyjnych oddziału poza niezbędnym instrumentarium najważniejszą rolę odgrywają kwalifikacje chirurga. Co roku personel medyczny oddziału bierze udział w konferencjach naukowych, wyjeżdża na konferencje międzynarodowe.

Dla lekarzy szkolących się oraz studentów medycyny, którzy od 3 lat mogą kształcić się na Uniwersytecie Zielonogórskim nowy sprzęt daje możliwość praktycznej nauki medycyny zgodnej z najwyższymi, obowiązującymi na świecie standardami.