Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 14 marca 2024

Stowarzyszenie NERKA obchodzi Światowy Dzień Nerek i organizuje V Zjazd

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „NERKA” z siedzibą w Zielonej Górze  zaprasza na obchody Światowego Dnia Nerek i V Zjazd osób po przeszczepie nerek z województwa lubuskiego 17 marca 2024 r. (niedziela)  w Sali  kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w godzinach 10.30-14.00. Organizatorami Światowego Dnia Nerki jest Kliniczny Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego, Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego i Ogólnopolskie Stowarzyszenie „NERKA”. Także Zielonogórskie Amazonki, studenci z Collegium Medicum, jak też Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA i wiele stowarzyszeń współpracujących ze Stowarzyszeniem, jak Studio Muzyczne Rezonans (koncert młodych wokalistów).
14 marca (czwartek) w dzień Światowego Dnia Nerek przed Urzędem Marszałkowski, przy Naszym Drzewku Nadziei odbędzie się prezentacja plakatów przygotowanych przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Słonym i Zespołu Szkół Technicznych – Technikum nr 4. im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze oraz rozmowy z osobami po przeszczepie.
Kolejny raz organizowany jest tak szeroko Światowy Dzień Nerek. Na całość święta Dnia Nerek w niedzielę w dniu 17 marca składają się m.in. wykłady i porady lekarzy nefrologów, dietetyków, spotkania z osobami dializowanymi i po przeszczepie. Obecny będzie dr Ireneusz Habura i  lekarze nefrolodzy, rezydenci, dietetycy, psycholog Monika Bendyk-Wasilewska, a także osoby z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, członkowie Stowarzyszenia, osoby dializowane i po przeszczepie. Odbędzie się też V Zjazd Osób po przeszczepie nerek z naszego województwa. Także koncert dzieci ze Studia Muzycznego Rezonans.

Celem tego dnia będzie pokazanie społeczności lokalnej poprzez otwarte spotkania z osobami chorymi na choroby nerek, czekającymi na przeszczep i żyjącymi po przeszczepie, iż można czynnie żyć i pracować. Akcje informacyjne i bezpośredni kontakt z ludźmi, rozmowa, również uczestniczenie w wykładach i poradach prowadzonych przez lekarzy pozwoli na zaprezentowanie mieszkańcom naszego miasta i regionu tego ważnego problemu społecznego. Całość tego dnia związana będzie z prezentacją i promowaniem hasła: Przeszczepy-rozumiem znaczenie, popieram. Jestem za. Z D R O W I E  N E R E K  D L A  W S Z Y S T K I C H.  P o p r a w a  r ó w n e g o  d o s t ę p u  d o  o p i e k i  i  o p t y m a l n e j  p r a k t y k i  l e k a r s k i e j.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „NERKA” z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Lisowskiego
1-3, pok. 7,  działa już od ponad 30 lat i zgodnie ze swym Statutem – pomaga chorym dotkniętym przewlekłą niewydolnością nerek, wspiera rozmaite działania profilaktyczne, lecznicze oraz rehabilitację. Prowadzi akcje informacyjne, mające na celu kształtowanie pozytywnych postaw wobec chorych i gwarantujące im bezpieczny byt. Od 2006 roku, rokrocznie w drugi czwartek marca obchodzimy Światowy Dzień Nerek (World Kidney Day). Jest to wspólna inicjatywa Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologii (ISN) i Międzynarodowej Federacji Fundacji Nerek (IFKF). Także i Nasze Stowarzyszenie obchodzi Światowy Dzień Nerek.

SCENARIUSZ Światowego Dnia Nerek 17 marca 2024r. (niedziela) Sala kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego, Ul. Podgórna 7 Zielona Góra, godz. 10.30-14.00

  • Godz. 10.30 – Powitanie – dr Ireneusz Habura, Bogumiła Burda
  • Godz. 10.45 – Przedstawienie programu i stoisk: Stoisko Zielonogórskie Amazonki, stoisko badanie ciśnienia i cukru, uczenie badania piersi – studenci kierunki pielęgniarstwa pod opieka dr Iwony Bonikowskiej, stoisko studentów i rezydentki Klinicznego Oddziału Nefrologii i Stacji dializ, stoisko Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA, stoisko Departamentu Ochrony Zdrowia, stoisko NFZ, stoisko nefrologiczne, stoisko pacjenckie, stoisko psychologa, stoisko Stowarzyszenia Zielonogórskie Amazonki.
  • Godz. 10.50 – 11.20 wykład: Wpływ zdrowego żywienia na zdrowie psychiczne i nasze życie, zdrowe nerki – psycholog Monika Bendyk-Wasilewska. Pytania i odpowiedzi.
  • Godz. 11.30 – Wspólne zdjęcie uczestników V Lubuskiego zjazdu osób po przeszczepie.
  • Godz. 11.45 – Miting z żywym dawca nerki i biorcą
  • Godz. 12.15- Przedstawienie filmów z historii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nerka” i pierwszej dializy (13.03.2024r.).
  • Godz. 12.45 – Rozmowy i dyskusje dotyczące dializ, przeszczepów, aktywnego życia po przeszczepie.
  • Godz. 13.00 – Koncert wokalistów ze Studia Piosenki Rezonans pod kierunkiem Elżbiety i Ireneusza Sawickich.
  • Godz. 13.30 – Zakończenie Światowego Dnia Nerek.
  • Godz. 13.30 – wspólny Lunch.