Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 31 października 2018

Sprzedaż stalowej wiaty magazynowej wraz z jej rozbiórką oraz wywiezieniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych

Zielona Góra 31.10.2018 r.

Nr. ref. sprawy: TR.0116.113.2018

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

stalowej wiaty magazynowej zlokalizowanej na terenie Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o, wraz z jej rozbiórką oraz wywiezieniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych

1. Nazwa i siedziba organizatora sprzedaży:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

tel. 68 329 65 55, 68 329 65 54

2. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest stalowa wiata magazynowa, którą należy rozebrać wraz z wywiezieniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych – szczegółowy opis przedstawiono w załączniku nr 1 oraz nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

3. Miejsce i termin przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotu sprzedaży:

Przed złożeniem oferty wymaga się od kupującego (wykonawcy) przeprowadzenia wizji lokalnej na własną odpowiedzialność i koszt, w celu oceny oraz określenia szczegółowego zakresu robot budowlanych a także wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty.

Termin wizji lokalnej wyznacza się na dzień 07.11.2018 r. – godz 12:00.

Miejsce spotkania budynek administracji, 1 piętro, pokój nr 117.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Forma pisemna pod rygorem nieważności.

2. Ofertę stanowi podpisany druk „formularz ofertowy”.

3. Na opakowaniu składanej oferty – poza danymi kupującego (wykonawcy), należy umieścić klauzulę: „Oferta – dotyczy ogłoszenia nr TR.0116.113.2018”.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Miejscem składania ofert jest siedziba zamawiającego (budynek administracji, 1 piętro pokój nr 201)

Termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2018 r. o godz. 11:00.

6. O wyborze oferty zadecyduje najwyższa cena za materiały uzyskane z demontażu oferowana przez kupującego.

W załączeniu: