Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 6 września 2018

Spotkanie ze stowarzyszeniami

Z inicjatywy Prezesa Marka Działoszyńskiego odbyło się w naszym szpitalu spotkanie z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami zrzeszającymi pacjentów, ich rodziny i wolontariuszy. Na spotkaniu, w którym uczestniczyli również – Dyrektor ds. Lecznictwa Antoni Ciach, Naczelna Pielęgniarka Weronika Rozenberger, Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Jolanta Hoffmann oraz pracownicy poszczególnych oddziałów szpitalnych,  pojawili się przedstawiciele:

  • Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nerka
  • Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek
  • Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
  • Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO
  • Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane – Biegusy
  • Zielonogórskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowe im. św. Pawła
  • Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta
  • Fundacji Black Butterflies
  • Fundacji dr Clown
  • Fundacji Esculap

Rozmawiano m.in. o dotychczasowej współpracy z naszym szpitalem oraz możliwościach jej rozszerzenia. Każdy z przedstawicieli zaprezentował także krótko zakres działalności swojego stowarzyszenia oraz plany na przyszłość. Czterem organizacjom, które w sposób szczególny pomagają szpitalowi i jego pacjentom, Prezes Marek Działoszyński podziękował indywidualnie . Mowa tu o Stowarzyszeniu Nerka, Fundacji dr Clown, Fundacji Esculap oraz Fundacji Black Butterflies.