Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Data publikacji: 23 września 2021

Rusza termomodernizacja budynku L

Fot. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze podpisał umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą termomodernizacji budynku L. To ostatni etap trwających od kilku lat prac modernizacyjnych obejmujących wszystkie budynki lecznicy.

Jak zapewnia wykonawca, którym jest firma Constructo sp. z o.o. sp.k., termin realizacji projektu upływa 31 marca 2022 r. – Jesteśmy po podpisaniu umowy, dokumentacja techniczna został już przekazana. Prace będą wykonywane sukcesywnie – zapewniał podczas konferencji prasowej dyrektor Rafał Pośpiech.

Oznacza to, że na wiosnę przyszłego roku ostatni budynek szpitala otrzyma nie tylko nowe okna i elewację, ale do tego czasu wykonanych w nim będzie szereg prac wpływających m.in. na zminimalizowanie zużycia energii. Celem termomodernizacji jest bowiem nie tylko poprawa wyglądu budynków opieki medycznej, ale również uzyskanie efektu komfortu cieplnego, zwiększenie bezpieczeństwa cieplnego w budynkach służby zdrowia oraz przejście szpitala na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Termomodernizacja budynków szpitala rozpoczęła się w połowie 2020 r. i do tej pory przeprowadzono ją na większości obiektów. Jej koszt wynosi ponad 50 mln zł, w tym 38,7 mln zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, a 11,5 mln zł wkład własny szpitala i urzędu marszałkowskiego. Z kolei koszt modernizacji budynku L to 4 955 000,00 zł, z czego dofinansowanie UE to 4 109 588,74 zł, wkład własny szpitala 845 411,26 zł.

Podczas konferencji prasowej poświęconej wydarzeniu, marszałek Elżbieta Anna Polak przypomniała, że negocjacje z Komisją Europejską związane z projektem termomodernizacji były trudne.

– My od lat, od dekady szykowaliśmy się na to i teraz Komisja Europejska przyznaje, że pandemia obnażyła wielkie deficyty i problemy w publicznej ochronie zdrowia w całej Europie, a cóż dopiero w Polsce, gdzie PKB z budżetu państwa przeznaczane na ochronę zdrowia wynosi 6 proc. Mocno zabiegamy, aby było to 7,2 proc. Udało się przekierować z innych zadań pieniądze na termomodernizację. W ramach UE, na projekt, który wchodzi w ostatni etap z RPO przeznaczono 40 mln zł – mówiła marszałek Polak podkreślając, że gołym okiem widać, jak zmienił się wizerunek szpitala. Przypomniała, że do lecznicy skierowano z Unii Europejskiej ponad 300 mln zł, w tym z budżetu województwa 77 mln zł.

Dziękując za wsparcie, prezes zarządu dr Marek Działoszyński zapewnił, że szpital potrafi efektywnie wydawać te pieniądze. Jako przykład podał właśnie termomodernizację.

– To jest projekt, który miał obejmować tylko budynek L, ale dzięki staraniom pani marszałek i negocjacjom z UE został rozszerzony na cały szpital. Wiele prac, które udało się już zrobić w ramach tych środków, wpłynęły na znaczącą poprawę jakości całego obiektu, ale też poprawę funkcjonowania termicznego, a przede wszystkim lepszą jakość leczenia pacjentów i pracę personelu w lepszych warunkach – mówił prezes.  

Podkreślił też rolę posła Waldemara Sługockiego w negocjacjach finansowych z UE. Ten z kolei zauważył, że samorząd, szpital i uczelnia stanęły na wysokości zadania i pokazują, jak dobra współpraca pomiędzy tymi podmiotami może zaowocować tak fantastycznymi owocami.

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski zauważył, że wzrasta poziom usług medycznych oferowanych przez szpital.

– Powstają nowe obiekty, jest nowe wyposażenie, ale pojawiają się nowi pracownicy o statusach naukowców. Jesteśmy na etapie kształtowania się ośrodka akademickiego o pełnym tego słowa znaczeniu. Uniwersytet także włącza się w wyposażenie szpitala.

Obecnie w budynku L mieszczą się: Kliniczny Oddział Onkologii, Kliniczny Oddział Neonatologii oraz Kliniczny Oddział Położniczo-Ginekologiczny. Po uruchomieniu Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, w budynku L zostaną ulokowane oddziały onkologii, ginekologii i urologii.

Zakres prac obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z pracami niezbędnymi, wymianę rynien zewnętrznych z podłączeniem do studzienek kanalizacji deszczowej, obróbki blacharskie zewnętrzne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie otoku uziemiającego wraz z pionami uziemiającymi, montaż oświetlenia na elewacji wraz z wyprowadzeniem instalacji i podłączeniem tymczasowym do istniejącego budynku, likwidację fos wokół budynku, izolację wilgotnościowa i termiczna ścian fundamentowych, wentylację węzła cieplnego, wykonanie zadaszeń nad wszystkimi wejściami wraz z odwodnieniem oraz wykonanie pochylni z barierkami dla niepełnosprawnych.